Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Program komputerowy do oceny jakości obrazów rezonansu magnetycznego

autorzy: dr hab. inż. Mariusz Oszust, prof. PRz

Opracowywane rozwiązanie to program komputerowy, który ma na celu wsparcie technika podczas badania, mierząc jakość rejestrowanych obrazów w sposób skorelowany ze średnią oceną jakości dużej grupy radiologów. Precyzyjny pomiar jakości pozwoli na odrzucenie skanów o słabej jakości, zaproponowanie lepszych parametrów skanera i ewentualnie na automatyczną pracę skanera zastępując tym samym technika. Opracowany program do pomiaru jakości obrazów rezonansu pozwoli zastąpić powszechnie stosowany SNR oraz wesprzeć lub wykluczyć udział radiologa podczas wyboru parametrów sterujących skanerem w celu uzyskania sekwencji obrazów rezonansu o pożądanej jakości. Wskazane przez program parametry skanowania wymuszą odmienne działanie skanera niż ma to miejsce w przypadku predefiniowanych parametrów ustalonych dla danej placówki lub subiektywnie wskazanych przez radiologa po otrzymaniu obrazów o niedostatecznej jakości. Doprowadzi to do zmniejszenia liczby sekwencji podczas badania, ograniczy pracę radiologa do inicjacji procesu skanowania z wybranymi parametrami i oczekiwanym poziomem jakości, automatyzując dalszy proces pozyskiwania sekwencji obrazów.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube