Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Zastosowanie powierzchniowej analizy rozkładu luminancji w pomiarach zawartości tłuszczu w mięsie

autorzy: dr hab. inż. Krzysztof Tereszkiewicz, prof. uczelni, Politechnika Rzeszowska dr inż. Henryk Wachta, Politechnika Rzeszowska dr inż. Łukasz Kulig, Politechnika Rzeszowska dr inż. Karolina Choroszy, Politechnika Rzeszowska

Metoda pozwala na uzyskanie wyników w czasie rzeczywistym nieosiągalnym w dostępnych metodach. Po wdrożeniu do zakładu działa praktycznie bezkosztowo. Przewaga w stosunku do metod (kolorymetryczna, ultrasonograficzna, bliskiej podczerwieni) polega na możliwości oceny badanego parametru na całej powierzchni próbki. Rozwiązanie jest odpowiedzią na duże zapotrzebowanie rynku, metody oznaczania zawartości tłuszczu w mięsie nie są powszechnie dostępne dla lokalnych producentów mięsa (koszty). Zakłada się, że rozwiązanie znajdzie zastosowanie do oceny zawartości tłuszczu śródmięśniowego w mięsie wieprzowym i wołowym, z możliwością selekcji i oceny jakości surowca do optymalnego wykorzystania technologicznego, na podstawie zawartości tłuszczu śródmięśniowego. Nowatorskie rozwiązanie pomiaru zawartości tłuszczu w mięsie może również z powodzeniem być wykorzystane do rozszerzenia informacji konsumenckiej zamieszczanej na etykietach produktów przeznaczonych do sprzedaży.

Poster

Przemysł spożywczy

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube