Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Innowacyjny fotoniczny system pomiarowy do zastosowań biomedycznych

autorzy: dr hab. inż. Paweł Karasiński; dr hab. inż. Cuma Tyszkiewicz; dr inż. Andrzej Kaźmierczak; dr Jan Paczesny; dr inż. Paweł Kielan;

System pomiarowy do zastosowań biomedycznych dzięki zastosowaniu opracowanych do tego celu planarnych światłowodowych struktur sensorowych będzie zdolny do wykrywania śladowych ilości wirusów bądź bakterii. Największą zaletą opracowanego rozwiązania obok wysokiej czułości jest krótki czas pomiaru.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube