Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób recyklingu baterii wtórnych

autorzy: Dariusz Lewandowski, Wojciech Mikłasz, Jerzy Kozłowski

Technologia przedstawiona w patencie PL 421337 umożliwia przetwarzanie w sposób bezpieczny i ciągły baterii wtórnych litowo-jonowych i niklowo-wodorkowych. Opiera się na mechaniczno-termicznym przetwarzaniu i ukierunkowana jest na bezodpadowy efektywny rozdział materiałów przy zapewnieniu wysokiego poziomu bezpieczeństwa procesu. Produktami procesu są wydzielone na różnych etapach recyklingu: tworzywa sztuczne, stal magnetyczna, masa elektrodowa oraz mieszanina foli miedziano-aluminiowej. Wynalazek zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa przetworzenie zarówno naładowanych jak i rozładowanych baterii wtórnych. Dodatkowym potencjałem wynalazku jest wysoka efektywność rozdziału Materiałów, z których zbudowane są baterie wtórne. Materiały pozyskane z procesu opisanego w patencie są wykorzystywane do dalszych etapów recyklingu. Szczególny wpływ na efektywność recyklingu ma odzysk masy elektrodowej. Pozyskana w procesie masa elektrodowa stanowi bazowy produkt do kolejnych etapów recyklingu piro- i hydrometalurgicznego. Z baterii wtórnych litowo-jonowych można odzyskać pierwiastki, takie jak: kobalt, nikiel, mangan, miedź, glin oraz metale ziem rzadkich - w przypadku baterii niklowo-wodorkowych.

Poster

Przemysł

Nagroda

Special Award of World Intellectual Property Organization WIPO Category: TRL

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube