Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych

autorzy: Marcin Górski, dr inż.; Roman Czyba, dr hab. inż. prof. PŚ.; Jarosław Domin, dr inż. Ryszard Białecki, prof. dr hab. inż.; Ziemowit Ostrowski, dr hab. inż. prof. PŚ.; Wojciech Adamczyk, dr hab. inż. prof. PŚ.; Grzegorz Przybyła, dr hab. inż. prof. PŚ.; Grzegorz Kruczek, dr inż.

Zaawansowane, sterowane zdalnie narzędzie robotyczne do inwentaryzacji, inspekcji i diagnostyki trudnodostępnych konstrukcji budowlanych w tym, dzięki unikalnemu modułowi wykorzystującemu termografię, również konstrukcji wzmocnionych nakładkami FRP.

Poster

Bezpieczeństwo i Ochrona

Nagroda

Nagroda Platynowa

Medal


Grand Prix

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube