Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Inteligentny lakier polimerowy na bazie akrylanów

autorzy: Dr hab. Beata Podkościelna prof. UMCS

Oryginalny, inteligentny lakier polimerowy na bazie akrylanów. Fotoluminescencyjna kompozycja lakiernicza, absorbująca promieniowanie widzialne w zakresie 400-500nm, skutecznie zabezpieczająca przed degradacją, w szczególności fotochemiczną powierzchni eksponowanych na promieniowanie słoneczne.

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

Award of Fédération Françaises des Inventeurs, France

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube