Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Optymalizacja parametrów detektora podczerwieni na bazie heterostruktur PbTe/CdTe pracującego w temperaturze pokojowej

autorzy: Michał Szot, dr, Grzegorz Karczewski, prof. dr hab., Sergij Chusnutdinow, dr

Opracowano technologię wytwarzania detektorów podczerwieni na bazie związków półprzewodnikowych PbTe i CdTe. Celem działań zaplanowanych w ramach realizowanego obecnie projektu badawczego jest optymalizacja struktury części aktywnej optycznie proponowanego detektora. Prace prowadzone są w celu maksymalizacji czułości prototypu urządzenia w temperaturze pokojowej w zakresie długości fal ok. 1 do 4 μm.

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Brązowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube