Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Optymalizacja parametrów warstw ZnO domieszkowanych Al do zastosowań jako pokrycia termoizolacyjne szyb

autorzy: Bartłomiej S. Witkowski, dr hab., Aleksandra Seweryn, mgr, Piotr Sybilski mgr inż., Marek Godlewski, prof. dr hab.

Okna są najsłabszym ogniwem w pracach nad izolacją cieplną naszych mieszkań. Proponujemy i testujemy nowe rozwiązanie z pokrywaniem szyb przezroczystymi warstwami przewodzących tlenków. Już pierwsze testy wykazały duży potencjał tego rozwiązania. Szyby takie skutecznie blokują przegrzewanie mieszkań latem i ucieczkę ciepła z pomieszczeń zimą.

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube