Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Technologia wytwarzania detektorów UV opartych na nanostrukturach tlenkowych

autorzy: Monika Ożga, mgr., Bartłomiej S. Witkowski, dr hab., Aleksandra Seweryn, mgr., Ramon Schifano, dr, Marek Godlewski, prof. dr hab.

Opracowaliśmy technologię wzrostu nanostruktur tlenkowych do zastosowań w optoelektronice jako wysoce czułe detektory UV. Rozwiązanie jest niezwykle tanie, a otrzymywane czułości są znacznie wyższe niż w przypadku komercyjnych detektorów UV.

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube