Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Warstwy tlenkowe dla zastosowań w implantologii

autorzy: Aleksandra Seweryn, mgr., Bartłomiej S. Witkowski, dr hab., Marek Godlewski, prof. dr hab.

Opracowaliśmy nowatorską technologię osadzania warstw barierowych na powierzchni implantów, które blokują migracje jonów metali z implantu to tkanek i kości, eliminują konieczność stosowania antybiotyków ponieważ osadzane warstwy wykazują działanie antybakteryjne i co ważne przyspieszają integracje implantu z tkankami promując działanie osteoblastów.

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Medal


Platynowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 6 skala pół przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube