Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

μDOSE

autorzy: dr inż. Konrad Tudyka; mgr inż. Sebastian Miłosz; mgr inż. Aleksander Kolarczyk; prof. dr hab. inż. Andrzej Bluszcz; dr hab. inż. Grzegorz Adamiec; dr hab. inż. Piotr Moska; dr hab. inż. Grzegorz Poręba; mgr inż. Agnieszka Szymak

μDose to kompaktowy system do pomiaru dawki rocznej i radioaktywności w próbkach osadów i ceramiki.
Unikatowe możliwości pomiarowe umożliwiają wyznaczenie dawki rocznej do np. datowania dozymetrycznego czy weryfikacji autentyczności ceramiki archeologicznej.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - przyznany

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube