Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

System monitorowania zagrożenia pożarowego obszarów leśnych wykorzystujący niskoemisyjną transmisję radiową

autorzy: dr inż. Maciej Piechowiak, dr Piotr Kotlarz, mgr inż. Piotr Żmudziński, mgr Marcin Kempiński

Proponowane rozwiązanie jest odpowiedzią na problem ważny z punktu widzenia społecznego i ekonomicznego. Pożary lasów są niszczycielską siłą żywiołu, która zagraża bezpieczeństwu ludzi i zwierząt, roślinności, infrastrukturze, przemysłowi etc. Monitorowanie niektórych zmiennych środowiskowych pozwala zwiększyć skuteczność wczesnego reagowania, poprzez wykrywanie ryzyka powstania zarzewia problemu. Szczególnie istotne jest to z punktu widzenia lasów, które stanowią nie tylko zaplecze materiału drzewnego i naturalny ekosystem dla wielu gatunków roślin i zwierząt, ale pełnią także funkcję naturalnego filtra neutralizującego zanieczyszczenia emitowane do atmosfery, obniżają poziom hałasu, jak również osłaniają osiedla i uprawy rolne, wpływając na kierunek i prędkość wiatru. Opracowany rozwiązanie to grupa urządzeń charakteryzujących się tym, że: - pracują autonomicznie, - nie wymagają zewnętrznego zasilania, - przesyłają w regularnych interwałach czasowych wyniki pomiarów do aplikacji nadzorującej, - z aplikacją nadzorującą komunikują się poprzez łącze radiowe, niezależne od dostępnych na rynku operatorów mobilnej transmisji danych, - z każdego pomiaru przekazują informację o poziomie CO2 i innych parametrów środowiskowych, - realizują bezpieczną transmisję danych od czujników do urządzenia akwizycyjnego, z wykorzystaniem najwyższej jakości rozwiązań kryptograficznych. Na obecnym etapie prototyp pozwala na monitorowanie parametrów środowiskowych i podstawowych wielkości fizycznych, jak poziom CO2, temperatura, wilgotność, zawartość pyłów zawieszonych o rozmiarach 2,5 i 10 µm. Ważnym elementem innowacji jest realizacja niskoemisyjnej transmisji danych z wykorzystaniem technologii LoRaWaN oraz otwartej sieci rozproszonych stacji odbiorczych (bramek), w ramach otwartego projektu The Things Network. Ponadto proponowane rozwiązanie odznacza się najniższym zużyciem energii elektrycznej podczas transmisji danych i pozwala na bezpośrednią transmisję między czujnikiem, a bramką LoRaWaN, na odległości powyżej 10 km w terenie otwartym i 2-5 km w obszarze zurbanizowanym. Zalety wynalazku: - niski koszt zakupu komponentów (możliwość zwiększenia ilości punktów z zamontowanym systemem pomiarowym), - brak konieczności zasilania czujników pomiarowych z sieci energetycznej, - brak kosztów stałych utrzymania łącza transmisji danych do aplikacji zarządzającej.

Poster

Bezpieczeństwo i Ochrona

Medal


Srebrny Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube