Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Stanowisko do oceny rehabilitacji treningu sił człowieka – pojedynczych i zbiorowych grup mięśniowych

autorzy: dr Adam Szulc, prof. dr hab. Krzysztof Buśko, dr Bartłomiej Niespodziński, dr hab. Mirosława Szark-Eckardt, dr Hanna Żukowska

Rehabilitacja medyczna i trening sportowy, mimo iż oddziałują na dwie różne grupy ludzi: zmagających się z różnymi schorzeniami, urazami oraz na osoby dążące do szczytu możliwości psychofizycznych, realizują swoje cele poprzez przywrócenie lub zwiększenie odpowiedniego potencjału siły mięśniowej. Obiektywna ocena aktualnych zdolności siłowych zarówno w rehabilitacji, jak i w sporcie stanowi kluczowy element obu procesów. W rehabilitacji stosuje się najczęściej subiektywne metody oceny siły mięśniowej, które w sposób ograniczony realizują swoje zadanie, a specjalistyczny sprzęt wykracza poza budżet większości jednostek. W przypadku sportu jest podobnie, dobór obciążeń treningu siłowego jest często realizowany intuicyjnie i na podstawie wartości dyskretnych np. 1 kg, 2kg itd., które przedstawiają nieprecyzyjny obraz maksymalnych możliwości sportowca. W obu przypadkach brakuje rozwiązań, które zniwelowałyby wskazane ograniczenia i jednocześnie byłyby rozwiązaniami ekonomicznymi. Koncepcja stanowiska jest oparta na pomiarze zindywidualizowanego maksymalnego skurczu izometrycznego (MVC – maximal voluntary contraction). Przedstawione rozwiązanie polega na wolicjonalnym utrzymywaniu przez kilka sekund, jak największego napięcia izolowanych grup mięśniowych. Powyższe założenie stanowi podłoże kontroli efektów procesu rehabilitacyjnego, ale też może stanowić jedną z metod usprawniania. W rehabilitacji ćwiczenia statyczne przeciwdziałają utracie siły mięśniowej i atrofii mięśni. W przypadku sportowców ocena maksymalnych zdolności siłowych, jak i czasu narastania siły jest kluczowa w procesie oceny efektów treningowych, jak i w procesie selekcji. Zalety wynalazku: Możliwość izometrycznej oceny procesu rehabilitacji/treningu siły mięśniowej w obrębie stawów anatomicznych: kolanowego, łokciowego, ramiennego, biodrowego – tułowia. Pomiar wartości siły maksymalnej lub maksymalnego momentu siły oraz czasu narastania siły w czasie rzeczywistym, poprzez interfejs pomiarowy bezpośrednio do arkusza kalkulacyjnego. Trening i działanie rehabilitacyjne realizowane mogą być dla różnych kątów stawów anatomicznych badanej części ciała, np. w zgięciu lub odwodzeniu, itp. Stanowisko pozwala na badanie symetrii rozwoju siły mięśniowej kończyn prawej i lewej strony ciała, co jest szczególnie istotne w przypadku wad postawy ciała oraz sportów asymetrycznych. Możliwości aplikacyjne: Wykorzystanie w rehabilitacji oraz treningu: kluby fitness, kluby sportowe. Stanowisko może być przeznaczone do badań przesiewowych statycznej siły mięśniowej dzieci, młodzieży, osób starszych, osób zdrowych trenujących i nietrenujących oraz osób po urazach, w trakcie i po rehabilitacji.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Nagroda

Award of The First Institute Researchers and Inventors in I.R.IRAN, Iran

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube