Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Zielone reaktywne surowce chemiczne będące alternatywą dla toksycznych komercyjnych opóźniaczy palenia stosowanych w branży poliuretanowej

autorzy: dr hab. inż. Joanna Paciorek-Sadowska prof. uczelni; dr inż. Marcin Borowicz; mgr inż. Marek Isbrandt; mgr Paweł Sander

Przemysł poliuretanowy w Polsce rozwija się bardzo dynamicznie. Zaobserwowano, że zapotrzebowanie na wyroby poliuretanowe corocznie wzrasta średnio o 2,5%. Obecnie wielkość produkcji to około 210 tys. ton rocznie. Zastosowanie związków kwasu bursztynowego zawierających heteroatomy boru i/lub fosforu i/lub azotu (tzw. zielone poliole zmniejszające palność - GFR) w prowadzonych badaniach nad wytwarzaniem na ich bazie sztywnych pianek poliuretanowo/poliizocyjanurowych (PUR/PIR), wpłynęło na poprawę odporności ogniowej tych materiałów. Ponadto przyczyniło się to do wyeliminowania toksycznych antypirenów na bazie halogenów, m.in. organicznych chlorofosforanów. Prezentowane badania przyczyniają się do zmniejszenia zużycia surowców petrochemicznych powstałych w wyniku przerobu ropy naftowej na rzecz surowców łatwo odnawialnych. Umożliwia to również zastąpienie w piankach poliuretanowych toksycznych antypirenów związkami, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko. Zalety wynalazku: - aspekt „EKO” ograniczający zużycie surowców petrochemicznych pochodzących z przerobu ropy naftowej na rzecz surowców łatwo odnawialnych, a także zastępowanie toksycznych środków zmniejszających palność pianek PUR związkami, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko, - aspekt „BIO” przetwarzanie biomasy skutkuje wytworzeniem biosurowca, który doskonale wpisuje się w doktryny zrównoważonego rozwoju i Zielonej Chemii, - uniwersalność technologii – możliwość otrzymywania różnych materiałów poliuretanowych na bazie syntezowanych zielonych polioli GFR, - aspekt ekonomiczny – zielone poliole GFR na bazie kwasu bursztynowego są tańsze od polioli petrochemicznych, - otrzymywanie zielonych polioli GFR umożliwia zastąpienie toksycznych antypirenów na bazie halogenów (np. organicznych chlorofosforanów) w piankach poliuretanowych związkami, które nie mają negatywnego wpływu na środowisko.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

SPECIAL AWARD of World Intellectual Property Organization WIPO Category: Woman Inventor

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube