Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Predykcja własności produktów wytwarzanych z niehomogenicznego strumienia surowców odpadowych na bazie poliolefin

autorzy: dr inż. Piotr Sakiewicz; dr hab. inż. Krzysztof Piotrowski, prof. PŚ; dr hab. inż. Klaudiusz Gołombek, prof. PŚ; dr inż. Józef Ober; mgr inż. Mateusz Lis; mgr inż. Joanna Mścichecka

Technologia przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych umożliwia predykcję własności oraz ułatwia optymalizację parametrów przetwórczych recyklatów oraz regranulatów powstających w recyklingu materiałowym niehomogenicznego strumienia odpadów polimerowych. Takie podejście w dobie Circular Economy stanowi zaawansowane rozwiązanie łączące recykling materiałowy oraz PRZEMYSŁ 4.0, co w konsekwencji umożliwia wytwarzanie z odpadów nowych produktów o pożądanych własnościach.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube