Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Nowy biodegradowalny kompozyt polimerowy o zwiększonych parametrach wytrzymałościowych

autorzy: dr hab. inż. Krzysztof Moraczewski, prof. uczelni; mgr inż. Daniel Łączny; dr hab. Piotr Rytlewski, prof. uczelni; dr hab. inż. Magdalena Stepczyńska, prof. uczelni; dr inż. Tomasz Karasiewicz; dr inż. Andrzej Trafarski

Biodegradowalne materiały kompozytowe pochodzące z naturalnych, odnawialnych źródeł cieszą się obecnie dużym zainteresowaniem ze względu na zwiększoną świadomość i dążenie do bardziej ekologicznych technologii produkcyjnych. Tworzywa biodegradowalne mają jednak niski udział w produkcji tworzyw sztucznych na świecie. Wynika to przede wszystkim ze znacznie wyższej ceny takich materiałów. Dlatego, aby zwiększyć zainteresowanie tworzywami biodegradowalnymi, konieczne jest obniżenie kosztu gotowych wyrobów. Jednym ze sposobów na zrealizowanie tego celu jest łączenie polimerów biodegradowalnych z napełniaczami. Jednak, aby nie niszczyć biodegradowalności uzyskiwanych kompozytów, bardzo często stosuje się napełniacze naturalne, takie jak: len, juta, włókna konopne, łuski, łodygi, a także nadwyżki plonów płodów rolnych lub odpadów powstałych z ich zbiorów lub przetwarzania. Tak uzyskane biodegradowalne kompozyty wykazują zwykle zadawalające właściwości mechaniczne, jednocześnie ograniczając zależność od materiałów uzyskiwanych z surowców nieodnawialnych, co przynosi korzyść ekonomiczną i środowiskową. Problemem w produkcji kompozytów polimerowych zawierających napełniacz organiczny jest uzyskanie dobrej adhezji pomiędzy napełniaczem a polimerem. W celu zapewnienia dobrej adhezji napełniacza organicznego do osnowy bardzo często stosuje się jego modyfikację. W nowym kompozycie modyfikację napełniacza organicznego przeprowadzono za pomocą specjalnego związku biomimetycznego, wykorzystującego jego unikatowe zdolności do tworzenia bardzo cienkich warstw o doskonałych właściwościach adhezyjnych. Nowy biodegradowalny kompozyt charakteryzuje się: • Dobrymi właściwościami mechanicznymi nawet przy dużej zawartości napełniacza organicznego. • Zmniejszeniem obciążenia środowiska, dzięki możliwości kompostowania i biodegradacji. • Dobrą zdolnością do recyklingu (brak zmiany właściwości przy wielokrotnym przetwarzaniu). • Łatwą obróbką z wykorzystaniem klasycznych metod produkcji elementów polimerowych (wtrysk, wytłaczanie, prasowanie). • Atrakcyjnym wyglądem nawiązujący do naturalnego drewna. • Niższą ceną w porównaniu do czystych polimerów biodegradowalnych, dzięki zastosowaniu taniego napełniacza organicznego. Nowy kompozyt polimerowy może znaleźć zastosowanie w: • Przemyśle motoryzacyjnym i lotniczym: wyposażenie wnętrz, części karoserii. • Przemyśle meblarskim: elementy meblowe, elementy wykończeniowe. • Przemyśle budowlanym: panele podłogowe, deski tarasowe, fasady, profile okienne, drzwi. • Przemyśle opakowaniowym: pojemniki jednorazowe i wielokrotnego użytku, opakowania.

Poster

Przemysł

Nagroda

Award of THE WORLD EXHIBITION ON INVENTIONS, RESEARCH AND NEW TECHNOLOGIES Eureka, BELGIUM

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube