Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Modułowy system pomiarowy

autorzy: prof. dr hab. inż. Arkadiusz Mężyk; dr hab. inż. Sławomir Kciuk, prof. PŚ; dr inż. Edyta Krzystała; Mgr inż. Paweł Schmidt

Modułowy system pomiarowy stanowi typoszereg analizatorów 2, 4, 6, 8 kanałowych wraz z czujnikami przyspieszenia. Opracowany system pomiarowy służy do zbierania informacji o przyspieszeniach działających na obiekt badań w następstwie wymuszeń impulsowych, udarowych, sejsmicznych i innych.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 7-8 skala przemysłowa

Polski
English
Facebook
youtube