Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

WAAM Gate Med. 1.0

autorzy: dr inż. Magdalena Bogacka; dr inż. Artur Czachor

Brama została zbudowana w odpowiedzi na zapotrzebowanie związane z walką z epidemią COVID 19.
Automatyczna brama do dekontaminacji osób w odzieży ochronnej zaprojektowana została by umożliwić szybką, ciągłą dezynfekcję i zapewnić stałe bezpieczne warunki odkażania. Chroni ona personel medyczny zaangażowany w walkę z pandemią przed zakażeniem. Sprawdza się wszędzie tam gdzie wymagana jest minimalizacja gabarytów urządzenia, jak i czasu uruchomienia systemu. Urządzenie jest uniwersalne, w pełni zautomatyzowane i zaawansowane technologicznie. Jest ono przygotowane do walki z COVID 19 ale również z innymi epidemiami powodowanymi przez wirusy czy bakterie. Urządzenie zostało szeroko opisane w publikatorach ogólnopolskich. Brama odkażająca zwyciężyła w konkursie Światowej Organizacji Turystyki zorganizowanym przy współpracy z WHO, na najlepsze rozwiązanie powstrzymujące rozwój epidemii.
Typowe zastosowania to: Szpitale, laboratoria, straż pożarna, wojsko, zespoły ratownictwa, centra handlowe, metro, stacje kolejowe.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Know how

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube