Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Innowacyjne, zautomatyzowane, mobilne stanowisko do skanowania 3D ludzi i innych obiektów zorientowanych pionowo (równolegle do osi skanowania)

autorzy: mgr Zbigniew Szczepański; dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni; mgr inż. Jakub Lewandowski; mgr inż. Joanna Nowak

......

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube