Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Rozdrabniacz stożkowy z wykorzystaniem elementów roboczych wytworzonych w technologii addytywnej

autorzy: dr hab. inż. Marek Macko, prof. uczelni, dr inż. Krzysztof Tyszczuk, mgr inż. Daniel Łączny, mgr inż. Jakub Lewandowski

.....

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

Brak danych

Polski
English
Facebook
youtube