Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób otrzymywania nanokompozytów poli(chlorek winylu)/poli(octan winylu)- nanonapełniacz węglowy

autorzy: mgr inż. Sławomir Wilczewski, dr inż. Krzysztof Lewandowski, dr inż. Katarzyna Skórczewska, dr hab. inż. Jolanta Tomaszewska

Przedmiotem wynalazku jest sposób otrzymywania nanokompozytów poli(chlorku winylu) (PVC) zawierających nanorurki węglowe lub grafen poprzez przetwórstwo PVC z przedmieszką w postaci poli(octan winylu)/nanonapełniacz węglowy (nanorurki węglowe, grafen).

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

Special award of Polish Patent Office

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube