Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Krawędziowo-otworowy zespół roboczy rozdrabniacza wielotarczowego o zmiennej dynamice przepływu materiału uziarnionego.

autorzy: dr inż. Patrycja Bałdowska-Witos dr inż. Weronika Kruszelnicka prof. dr hab. inż. Józef Flizikowski prof. dr hab. inż. Andrzej Tomporowski dr inż. Robert Kasner dr inż. Adam Mroziński

Przedmiotem wynalazku jest krawędziowo-otworowy zespół roboczy rozdrabniacza wielotarczowego o zmiennej dynamice przepływu materiału uziarnionego, np. ziaren biomasy, biologicznych surowców roślinnych, granulowanych materiałów niejednorodnych i polimerowych, kawałkowych minerałów, też materiałów zawierających duże ilości wody.

Poster

Przemysł

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube