Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób identyfikacji żywych, ptasich pierwotnych komórek płciowych

autorzy: mgr inż. Agata Szczerba Takashi Kuwana prof. dr hab. Marek Bednarczyk

Istotą rozwiązania według wynalazku jest szybka i łatwa metoda identyfikacji żywych, pierwotnych komórek płciowych, spośród wszystkich innych komórek somatycznych. Sposób realizowany jest za pomocą mikroskopu z kontrastem fazowym lub mikroskopu z dodatkowym źródłem światła, w którym wiązka światła przechodzi przez komórki w ciemnym polu widzenia. Ponieważ pierwotne komórki płciowe w swojej budowie posiadają wiele organelli, lipidów oraz innych ziarnistości substancji zapasowych jak np. glikogenu, po przejściu przez nie wiązki światła, powodują rozproszenie wiązki światła, powodując efekt świecenia, błyszczenia się pierwotnych komórek płciowych, zaś pozostałe komórki somatyczne nie błyszczą się.

Poster

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia

Nagroda

Special award of World Invention Intellectual Property Association WIIPA

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube