Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

PÓŁMASKA DO OCHRONY PRZED SMOGIEM

autorzy: - Agnieszka Brochocka – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, - Wiktor Orlikowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

Półmaska płaska drugiej klasy ochrony FFP2 NR zapewnia użytkownikowi kompleksową ochronę układu oddechowego przed wszystkimi zanieczyszczeniami zawartymi w smogu, w tym: - szkodliwymi aerozolami zawierającymi cząstki stałe (pył PM2.5, PM10, PM4.0, dym) i cząstki cieczy (mgła); - parami i gazami występującymi w smogu poniżej wartości Najwyższego Dopuszczalnego Stężenia (NDS), czyli wg obowiązujących w Polsce normatywów dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy. Posiada warstwę filtrująco-sorpcyjną, jest dobrze dopasowana do twarzy, a dzięki zastosowaniu wzoru fluorescencyjnego zwiększa widoczność osoby użytkującej w słabo oświetlonym miejscu lub po zmroku. Zalety wyrobu: • kompleksowa ochrona układu oddechowego przed wszystkimi zanieczyszczeniami zawartymi w smogu ; • bardzo dobre parametry filtracyjne i użytkowe na poziomie bardzo dobrej drugiej klasy ochrony (FFP2), której wartość dla aerozolu mgły oleju parafinowego wynosi 1,06 % przy oporach przepływu powietrza na poziomie 124 Pa ; • długi czas ochronnego działania wobec toluenu i dwutlenku siarki powyżej 7 godzin ; • zwiększona widoczność półmaski o zmroku w okresach jesienno-zimowych , w których występuje zjawisko smogu dzięki zastosowaniu wzoru fluorescencyjnego na warstwie zewnętrznej ; • dobre dopasowanie do twarzy użytkownika.

Poster

Zdrowie / Medycyna / Fitness

Nagroda

Special award of President of Polish Chamber of Ecology PIE

Medal


Złoty Medal

Ochrona własności intelektualnej

Wzór użytkowy - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube