Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Konkurs na plakat bezpieczeństwa pracy, XXIX edycja pn. "Biozagrożenia dzisiaj" wraz z miejską wystawą pokonkursową

autorzy: Kierownik projektu: Magdalena Olszowy

Konkurs na plakat „Biozagrożenia dzisiaj” z rekordową liczbą 375 nadesłanych projektów zorganizował CIOP-PIB we współpracy z Akademiami Sztuk Pięknych. W konkursie biorą udział wyłącznie profesjonaliści - artyści plastycy, studenci wyższych uczelni plastycznych w kraju i za granicą. 29. edycja konkursu na plakat bezpieczeństwa pracy została zatytułowana „Biozagrożenia dzisiaj”. To temat wyjątkowo aktualny ze względu na zagrożenia związane z konsekwencjami rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2. Plakaty mają stanowić ostrzeżenie przed chorobą COVID-19 i w dostępny sposób przypominać o konieczności przestrzegania zasad sanitarnych.
Jury wyłoniło 3 nagrody główne i 5 wyróżnień. 50 projektów plakatów wybrano do prezentacji na wystawie pokonkursowej i umieszczenia w katalogu. Prace laureatów zaprezentowano też na wystawie miejskiej pt. „Razem, choć na dystans” eksponowanej na przystankach komunikacji miejskiej i słupach reklamowych w Warszawie dla uwrażliwienie mieszkańców Warszawy na konieczność zachowywania zasad bezpieczeństwa w miejscu pracy oraz w życiu codziennym w celu przeciwdziałania narażeniu na wirusa SARS-CoV-2. Ta forma komunikacji wizualnej z wykorzystaniem obrazu (i tekstu) zapewnia skuteczniejsze dotarcie z komunikatem do jego odbiorcy.
Każda edycja konkursu kończy się wystawą prezentowaną w siedzibie Instytutu oraz w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, a także na terenie przedsiębiorstw i instytucji współpracujących z Instytutem. W dotychczasowej historii konkursu plakaty były prezentowane w Muzeum Plakatu w Wilanowie (wystawa z okazji 50-lecia Instytutu), na ulicznych wystawach na Krakowskim Przedmieściu (wystawa z okazji 60-lecia Instytutu) oraz w Parku Dreszera w Warszawie. Jednak wydarzeniem bez precedensu była możliwość pokazania prac tak szerokiej publiczności w najbardziej uczęszczanych rejonach Warszawy i tym samym ich wkomponowania w uliczną przestrzeń miejską. To jedna ze skuteczniejszych form komunikacji społecznej.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube