Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Ogólnopolskie kampanie społeczne CIOP-PIB dotyczące bezpieczeństwa i jakości życia w pracy

autorzy: kierownik projektu: Agnieszka Szczygielska

Ogólnopolskie kampanie społeczne CIOP-PIB są ważnym elementem działalności promocyjnej Instytutu. Ich celem jest zmiana postawy pracowników i pracodawców na probezpieczną, poprzez podnoszenie świadomości i dostarczanie wiedzy o zagrożeniach w miejscu pracy oraz o sposobach ich ograniczania.
Od 2008 roku Instytut jako pierwszy w Polsce prowadzi roczne, autorskie kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy, przygotowywane specjalnie z myślą o potrzebach polskich przedsiębiorstw. Do tej pory zainicjowano ich 14. Program każdej z nich obejmował m.in. przygotowywanie i organizowanie konferencji, seminariów, szkoleń, warsztatów, z wykorzystaniem wyników zadań oraz projektów realizowanych w ramach poszczególnych etapów programu wieloletniego prowadzonego przez Instytut. W ramach każdej z kampanii zostały także opracowane i upowszechniane tematyczne materiały informacyjne. Pierwsze dwie kampanie były ukierunkowane na potrzeby sekcji gospodarki o wysokim ryzyku wypadkowym w Polsce („Ryzyko zawodowe w budownictwie”, „Ryzyko zawodowe w górnictwie” oraz „Ryzyko zawodowe w przetwórstwie przemysłowym”), natomiast od 2011 r. kampanie są już skierowane do szerokich grup odbiorców i odnoszą się do istotnych problemów wspólnych dla całego środowiska pracy („Bezpieczne miejsce pracy” – 2011 r., „Prewencja wypadkowa” – 2012 r., „Przez innowacje do bezpieczeństwa” – 2013 r., „Zdrowa i bezpieczna praca w szkole” – 2013 r., „Komunikacja dla bezpieczeństwa” – 2014 r., „Podziel się bezpieczeństwem, promuj dobre praktyki bhp” – 2015 r., „Zdrowie pracowników zyskiem firmy” – 2016 r., „”Młodzi pracownicy, bezpieczny start” – 2017 r., „Praca odmładza” – 2018 r., „”Moda na bezpieczeństwo” – 2019 r., „Aktywni w pracy” – 2020).

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Brak danych

poziom gotowości technologicznej

TRL 9 pełne wdrożenie przemysłowe

Polski
English
Facebook
youtube