Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Ekologiczny układ uniepalniający do zastosowania w żywicy epoksydowej

autorzy: Kamila Sałasińska, Maciej Celiński – CIOP-PIB

Wynalazek to dwuskładnikowa kompozycja dodawana do żywicy epoksydowej, zawierająca substancję syntetyczną oraz zmielone łupiny orzecha, która w przypadku pożaru powoduje ograniczenie palności i emisji dymu oraz mniejsze ilości toksycznych produktów rozkładu z tworzyw sztucznych. Rozwiązanie ma szerokie zastosowanie m.in. w budownictwie i przemyśle samochodowym.
Przedmiotem wynalazku jest nowatorski układ uniepalniający na bazie surowca odnawialnego oraz opracowanego w Instytucie uniepalniacza, do zastosowania w tworzywach sztucznych. Skład układu uniepalniającego stanowią surowiec roślinny o charakterze odpadowym, w postaci łupin jednego z gatunków orzecha o odpowiednim stopniu rozdrobnienia oraz opracowany uniepalniacz, będący pochodną aminokwasu, które po wprowadzeniu do polimeru i poddaniu go działaniu płomienia, powodują tworzenie na jego powierzchni warstwy izolacyjnej o budowie komórkowej, hamującej spalanie materiału. W rezultacie żywica epoksydowa modyfikowana opracowanym układem uniepalniającym charakteryzuje się większą stabilnością termiczną, a także znacznie ograniczoną palnością i emisją dymów. Najniższą palność oraz emisję dymu określono dla tworzywa zawierającego 5% zmielonych łupin orzecha laskowego i 15 % difosforanu histydyny, powodem czego było tworzenie znacznych rozmiarów silnie spęczniałej struktury o licznych porach zamkniętych (rys. 2). Dzięki temu opracowany układ uniepalniający istototnie ogranicza emisję dymów poniżej poziomu określonego dla poszczególnych składników układu, co świadczy o powstaniu efektu synergicznego między składnikami układu, jak również w porównaniu do wartości uzyskanych dla popularnego uniepalniacza komercyjnego stosowanego obecnie na rynku. Ponadto w porównaniu do niemodyfikowanej żywicy epoksydowej oraz żywicy zawierającej komercyjny uniepalniacz zredukowane zostało wydzielanie toksycznych i niebezpiecznych produktów rozkładu na rzecz nietoksycznego CO2.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube