Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Przenośnik zgrzebłowy do prac ratowniczych typu PRJZR-400

autorzy: Rafał Rychter, Adam Bosowski, Jarosław Konsek, Łukasz Filar, Jan Świtlik

Przenośnik zgrzebłowy przeznaczony jest do stosowania w wszystkich miejscach, gdzie istnieje konieczność szybkiego dotarcia do osób poszkodowanych lub przygotowania miejsca zdarzenia pod właściwą akcję ratunkową tj. w kopalniach, placach budowy, w miejscach kataklizmów takich jak trzęsienia ziemi. Lekka i modułowa budowa urządzenia pozwala na szybki transport poszczególnych jego elementów do miejsca docelowej zabudowy, a wprowadzona uniwersalność konstrukcji umożliwia dowolną jego konfigurację, zależnie od wymaganej długości ( max. 40m) , czy medium zasilania – napięcie elektryczne, sprężone powietrzne, emulsja wodna lub woda pod odpowiednim ciśnieniem. Urządzenie jest transportowane w specjalnych kontenerach, które dzięki swojej budowie można przewozić na platformach kołowych lub za pomocą transportu podwieszanego.

Przemysł

Medal


Platynowy Medal

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube