Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Niskościeralna, wysokowytrzymała zaprawa cementowa do wykonywania posadzek

autorzy: mgr inż. Jacek Szymanowski, dr hab. inż. Łukasz Sadowski, profesor Politechniki Wrocławskiej

Przedmiotem wynalazku jest niskościeralna, wysokowytrzymała zaprawa cementowa do wykonywania posadzek w budownictwie mieszkaniowym i przemysłowym, której skład pozwala na uzyskanie niskiej ścieralności i wysokiej przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie.
Znane obecnie z licznych opisów w literaturze naukowej i fachowej, jak również z opisów patentowych, zaprawy do wykonywania posadzek sporządza się w postaci kompozycji zawierającej w swym składzie cement, piasek kwarcowy, wypełniacz i plastyfikator. Zaprawy do wykonywania posadzek są układane na podkładzie betonowym lub styropianie jako warstwa wykończeniowa posadzek lub jako podkład pod materiał wykończeniowy (płytki, wykładzinę, parkiet itp.). W przypadku gdy zaprawa przewidziana jest jako warstwa wykończeniowa posadzki, to wtedy bardzo istotna jest jej niska ścieralność. Z kolei w przypadku gdy zaprawa przewidziana jest jako podkład pod warstwę wykończeniowa posadzki, to bardzo istotna jest jej wysoka przypowierzchniowa wytrzymałość na rozciąganie. Zaprawy mają konsystencję suchą, przy czym woda dodawana jest do nich bezpośrednio przed nałożeniem na powierzchnię podkładu lub styropianu. Po ich zmieszaniu nanosi się zaprawę na podkład betonowy lub styropian. W przypadku gdy zaprawa przewidziana jest jako warstwa wykończeniowa posadzki i konieczne jest uzyskanie odpowiedniej jej ścieralności zazwyczaj stosuje się utwardzacze powierzchniowe w postaci wcieranych w przypowierzchniową warstwę świeżej posadzki suchych mieszanek mineralnych. Z kolei w przypadku gdy zaprawa przewidziana jest jako podkład pod warstwę wykończeniową posadzki i konieczne jest uzyskanie odpowiedniej jej przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie (zazwyczaj minimum 1,5 MPa) stosuje się impregnaty powierzchniowe w postaci wprowadzanych w przypowierzchniową warstwę stwardniałej posadzki środków impregnujących. Należy zauważyć, że podczas wykonywania powyższych zabiegów technologicznego istnieje ryzyko popełnienia błędów. Poza tym, zabiegi te są kosztowne i czasochłonne.
Celem wynalazku jest zaprawa cementowa do wykonywania posadzek, która bez stosowania utwardzaczy i impregnatów powierzchniowych pozwala na uzyskanie wymaganej ścieralności i przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie.
Niskościeralna, wysokowytrzymała zaprawa do wykonywania posadzek, w której skład wchodzą, łączone ze sobą poprzez mieszanie z wodą, cement portlandzki, piasek kwarcowy o uziarnieniu do 2 mm, wypełniacz oraz superplastyfikator według wynalazku charakteryzuje się tym, iż w powyższym składzie udział cementu portlandzkiego wynosi 37,25-37,39 części wagowych, piasku kwarcowego wynosi 50,82-51,01 części wagowych, wypełniacza w postaci nanosfer amorficznego tlenku krzemu wynosi 0,19-0,56 części wagowych, a superplastyfikatora na bazie polikarboksylanów wynosi 0,19 części wagowych.
Zaprawa według powyższego składu według wynalazku jest gotowa do użycia po dokładnym wymieszaniu cementu, piasku i wypełniacza, po którym uzyskuje się suchą mieszankę, którą należy wymieszać z superplastyfikatorem i wodą wodociągową w ilości 11,18-11,22 części wagowych. Wskaźnikiem dostatecznie dokładnego wymieszania ze sobą składników, jest uzyskanie jednolitej konsystencji mieszanki. Przeprowadzone badania wykazały, iż włączenie do składu wypełniacza w postaci nanosfer amorficznego tlenku krzemu umożliwia, bez konieczności stosowania utwardzaczy powierzchniowych, na uzyskanie średniej ścieralności ocenianej metodą ubytku objętości maksimum 12,17cm3/50cm2 oraz średniej przypowierzchniowej wytrzymałości na rozciąganie ocenianej metodą odrywania minimum 2,15 MPa. Zaprawa według wynalazku jest dogodna w użyciu i może być stosowana w bardzo szerokim zakresie w warunkach przemysłowych.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 4 skala laboratoryjna

Polski
English
Facebook
youtube