Przejdź do treści

Lista wynalazków

Prezentacja wynalazku

Sposób oznaczania odporności na ścieranie podkładów podłogowych

autorzy: Mateusz Moj, dr hab. inż. Łukasz Sadowski, profesor Politechniki Wrocławskiej

Przedmiotem wynalazku jest sposób oznaczania odporności na ścieranie podkładów podłogowych, głównie wykonanych z betonu, pod naciskiem buksującego koła.
Znane sposoby oraz urządzenia do ich realizacji nie są predysponowane do określenia odporności podłoża podłogowego na zużycie będące wynikiem tarcia buksującego koła na jego czołowej powierzchni. Sposoby te nie umożliwiają badania zużycia materiałów podłogowych w sytuacji, gdy koło obraca się wokół własnej osi i jest dociśnięte do posadzki i nie ulega toczeniu.
Sposób oznaczania odporności na ścieranie podkładów podłogowych, według wynalazku polega na tym, iż próbkę podkładu podłogowego o wymiarach min. 150x150 mm i grubości min. 40 mm poddaje się obciążeniu siłą 600-1800 N napędzanym i obracającym się w miejscu z prędkością w zakresie od 30 do 60 obr./min kołem gumowym pełnym, pod którym dla oddziaływania obciążenia na pożądanym obszarze powierzchni czołowej próbki, obciążoną próbkę przesuwa się we wzajemnie prostopadłych do siebie kierunkach przy czym odporność na ścieranie określa się na podstawie wartości zmiany objętości próbki, którą wyznacza się ilorazem zmiany masy i gęstości właściwej.
Przeprowadzony sposobem według wynalazku model zużycia jest odmienny od znanych modeli, z uwagi, iż zakłada, że w wyniku jednoczesnego znacznego podniesienia temperatury powierzchni posadzki i tarcia następuje zmiana przypowierzchniowej struktury materiału, co powoduje spadek przypowierzchniowej wytrzymałości w wyniku tarcia buksującego koła o warstwę materiału. Model zużycia ma charakter nagły, często w postaci wykruszenia posadzki, a nie jak w znanych sposobach w postaci sukcesywnego ścierania się materiały z powierzchni podkładu podłogowego.

Giełda wynalazków

Ochrona własności intelektualnej

Patent - zgłoszony

poziom gotowości technologicznej

TRL 5 prototyp

Polski
English
Facebook
youtube