Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Innowacje społeczne
Ministerstwo Rozwoju i Technologii

Ministerstwo Rozwoju i Technologii

 

W Ministerstwie Rozwoju i Technologii pracujemy nad spójnym rozwojem społeczno-gospodarczym 
Polski. Odpowiadamy za dwa działy administracji rządowej: gospodarkę oraz budownictwo, 
planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo.
Naszym strategicznym celem jest modernizacja polskiej gospodarki pod względem technologicznym 
i ekologicznym (przemysł 4.0, cyfryzacja i automatyzacja, zielone technologie, gospodarka o obiegu 
zamkniętym).

 

W ramach Programu rządowego „Dostępność plus” 2018-2025 realizujemy dwa działania w obszarze 
konkurencyjności:

1. targi dostępności – każdego roku jesteśmy uczestnikami wydarzeń 
targowych/konferencyjnych związanych z tematyką dostępności np. Salmed, Viva seniorzy;

2. marka „Dostępność” – w 2022 r. planujemy drugą edycję konkursu „Lider dostępności 
priorytetowych branż” promującego najlepsze rozwiązania w zakresie dostępności w danej 
branży

adres

Plac Trzech Krzyży3/5, 00-507 Warszawa, Polska

www

https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia

Polski
English
Facebook
youtube