Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Inne
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna

Nasza oferta: 900 ha wolnych terenów inwestycyjnych Działki o powierzchni od 0,5 ha do 100ha Możliwość dostosowania wielkości działki do potrzeb inwestora Tereny skomunikowane z głównymi szlakami komunikacyjnymi Polski i Europy Pełne uzbrojenie działek w media (woda, prąd, gaz, kanalizacja), drogi dojazdowe Biurowce klasy A w Katowicach (wynajem) Możliwość wynajmu gotowych hal produkcyjnych i magazynowych Inkubator przedsiębiorczości KSSENON Działania wspierające: Członkostwo w klastrze Silesia Automotive & Advanced Manufacturing (spotkania w ramach grup tematycznych, matchmaking, barometry) Dedykowanie projekty w zakresie edukacji i centrów kompetencji Możliwość uczestnictwa w programie kształcenia dualnego i zawodowego Polsko-Niemieckie Centrum Hybrydowych Konstrukcji Lekkich Jako Zarządzający strefą ekonomiczną, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A. w Katowicach oprócz statutowej działalności świadczy również dodatkowe usługi wspierające podmioty działające w strefie oraz jej otoczeniu: aktywne pośrednictwo w obrocie nieruchomościami w otoczeniu Strefy; obsługa konsultingowa, szkolenia dotyczące tematyki związanej z funkcjonowaniem specjalnych stref ekonomicznych; prowadzenie bazy potencjalnych usługodawców na rzecz realizacji inwestycji w KSSE; „one-stop-shop” (kompleksowa obsługa inwestora); wynajem pomieszczeń biurowych i magazynowych; działania w zakresie wspierania kooperacji w regionie; doradztwo personalne oraz szkolenia kadr prowadzone przez Centrum Rozwoju Kadr z siedzibą w Podstrefie tyskiej; usługi w zakresie medycyny pracy. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna jest liderem wśród polskich specjalnych stref ekonomicznych. Obecnie w KSSE działa 450 przedsiębiorstw, które łącznie zainwestowały około 42 mld złotych i stworzyły ponad 80.000 miejsc pracy. KSSE składa się z czterech podstref: • Gliwickiej, • Jastrzębsko-Żorskiej, • Sosnowiecko-Dąbrowskiej, • Tyskiej. Katowicka SSE obejmuje swym zasięgiem całe województwo śląskie oraz 6 powiatów w województwie opolskim: strzelecki, kedzierzyńsko-kozielski, głubczycki, krapkowicki, oleski oraz prudnicki. Oznacza to, że na całym tym obszarze KSSE może wydawać decyzje o wsparciu. KSSE posiada w swej ofercie działki o łącznej powierzchni 2 749,3570 ha w 48 gminach, z czego 900 ha jest wciąż dostępne dla inwestorów. Przykładowe inwestycje w KSSE: • Opel Manufacturing Poland • FCA Poland • NGK Ceramics Polska • Brembo Poland • Isuzu Motors Polska • Guardian Częstochowa • ZF TRW Poland • Electrolux • Roca • Streria

adres

ul. Wojewódzka 42 40-026 Katowice , Polska

Polski
English
Facebook
youtube