Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Środowisko / Chemia / Biotechnologia / Nanotechnologia
Poltegor-Instytut Instytut Górnictwa Odkrywkowego

Poltegor – Instytut jest wiodącą w kraju jednostką badawczą w dziedzinie górnictwa odkrywkowego, obejmującą swym działaniem węgiel brunatny, surowce skalne i przemysł materiałów wiążących, chemicznych, ilastych oraz kruszyw.

adres

51-616 WROCŁAW, ul. Parkowa 25, Polska

Polski
English
Facebook
youtube