Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Politechnika Poznańska, Instytut Konstrukcji Maszyn

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem. Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

adres

pl. Marii Skłdowskiej-Curie, Polska

www

http://ikm.put.poznan.pl/

Polski
English
Facebook
youtube