Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Krakowski Instytut Technologiczny

Łukasiewicz — Krakowski Instytut Technologiczny powstał 1 kwietnia 2020 r. w wyniku połączenia dwóch krakowskich instytutów: Instytutu Odlewnictwa z Instytutem Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, będących od 1 kwietnia 2019 r. częścią trzeciej co do wielkości sieci badawczej w Europie – Sieci Badawczej Łukasiewicz. W Instytucie funkcjonują cztery Centra: Centrum Technologii Odlewania, Centrum Zaawansowanych Technologii Wytwarzania, Centrum Badań Materiałowych i Centrum Zrównoważonych Źródeł Energii, w których skupiony jest kluczowy zespół badawczy opracowujący innowacyjne rozwiązania dla przemysłu. Ich odbiorcami są przedstawiciele przemysłu odlewniczego, m.in. w zakresie nowych materiałów, technologii odlewniczych, aparatury kontrolno-pomiarowej, maszyn oraz urządzeń, a także przemysłu narzędziowego, lotniczego, medycznego, energetycznego oraz wielu innych. Szczególną uwagę zwracamy na ochronę środowiska naturalnego, zmniejszenie uciążliwości pracy w odlewnictwie oraz na maksymalną oszczędność materiałów i energii. Instytut posiada nowoczesne programy do komputerowej symulacji procesów odlewniczych i zaawansowane urządzenia do topienia stopów metali i małoseryjnej produkcji elementów odlewanych ze stopów Al, Mg, Zn, Sn, Cu, Ni, Fe, Co, Ti, z kompozytów metalowo-ceramicznych, materiałów gradientowych, wysokoporowatych metali i stopów, stosuje technologie odlewnicze, m.in.: tradycyjne odlewanie w formach piaskowych, metalowych i gipsowych, odlewanie precyzyjne oraz odlewanie pod wysokim ciśnieniem. Łukasiewicz — KIT prowadzi interdyscyplinarne badania obejmujące zarówno konwencjonalne, jak i nowoczesne technologie wytwarzania i obróbki materiałów. Rozwija technologie druku 3D na bazie metali, tworzyw sztucznych oraz ceramiki, a także wytwarza materiały oraz narzędzia dla przemysłu zaawansowanych technologii. Wśród innych obszarów badawczych Instytutu wymienić należy projektowanie i wytwarzanie materiałów na potrzeby elektromobilności, wytwarzanie i obróbkę materiałów kompozytowych oraz nanokompozytowych do zastosowań specjalnych, a także rozwój w zakresie robotyzacji i automatyzacji procesów zgodnych z założeniami Przemysłu 4.0. Instytut oferuje usługi komercyjne realizowane w głównej mierze w Dziale Laboratoriów (w tym Laboratorium Akredytowane), a także przez Dział Certyfikacji. Dział Produkcji projektuje i wytwarza linie produkcyjne dla przemysłu farmaceutycznego, kosmetycznego, chemicznego i spożywczego. Instytut prowadzi również działalność wydawniczą i szkoleniową umożliwiającą podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

adres

ul. Zakopiańska 73, 30-418 Kraków, Polska

www

kit.lukasiewicz.gov.pl

Polski
English
Facebook
youtube