Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Przemysł
Główny Instytut Górnictwa

Główny Instytut Górnictwa jest jednym z wiodących instytutów badawczych, założony w 1925 roku. GIG jest instytutem nadzorowanym przez Ministra Aktywów Państwowych, posiada kategorię A. Instytut świadczy usługi dla wszystkich branż przemysłu, instytucji centralnych i samorządów lokalnych oraz dla partnerów zagranicznych. Podstawowymi obszarami działalności GIG są: górnictwo i geoinżynieria, bezpieczeństwo przemysłowe, inżynieria środowiska, zrównoważone technologie energetyczne, zagadnienia związane z jakością oraz edukacja i szkolenia. W wyniku naszych prac wdrażane są rozwiązania organizacyjne i techniczne, pozwalające na minimalizację zagrożeń i zwiększenie poprawy bezpieczeństwa pracy w przemyśle. Poligon doświadczalny Kopalni Doświadczalnej „Barbara” to jedyny ośrodek w Europie w którym można prowadzić badania w skali rzeczywistej, przeprowadzać badania wybuchów gazów i pyłów w warunkach rzeczywistych oraz testować maszyny i urządzenia przeznaczone do pracy w atmosferze zagrożonej wybuchem. Instytut podejmuje również ważne tematy badawcze, takie jak: zeroemisyjne wytwarzanie energii z paliw kopalnych, wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem węgla, technologie wychwytywania i składowania dwutlenku węgla, gospodarcze wykorzystanie metanu. GIG jest jednostką notyfikowaną Unii Europejskiej w zakresie europejskich dyrektyw: 94/9/WE (ATEX), 98/37/WE (maszynowa), 93/15/WE (materiały wybuchowe do użytku cywilnego), Rozporządzenia CPR 305/2011 (wyroby budowalne). Instytut posiada również uprawnienia jednostki certyfikującej w ramach światowego schematu IECEx.

adres

Katowice, Plac Gwarków 1, Polska

www

www.gig.eu

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube