Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Przedmiotem podstawowej działalności Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych, oraz komercjalizacja ich wyników w następujących priorytetowych obszarach działalności: zrównoważona gospodarka surowcami i wyrobami, maszyny robocze i automatyzacja procesów produkcyjnych oraz konstrukcje tymczasowe. Łukasiewicz – IMBiGS jest notyfikowaną jednostką Unii Europejskiej nr 1454 w zakresie następujących dyrektyw nowego podejścia: maszynowej, hałasowej oraz wyrobów budowlanych w obszarze wyrobów i zakładowej kontroli produkcji. Łukasiewicz - IMBiGS jest także jednostką uprawnioną do wydawania Krajowych i Europejskich Ocen Technicznych dla wyrobów budowlanych. Laboratoria i Ośrodek Certyfikacji Łukasiewicz – IMBiGS posiadają akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji, potwierdzające posiadane kompetencje i doświadczenie w zakresie prowadzonych badań i ocen. Instytut jest krajowym koordynatorem procesów szkolenia operatorów maszyn budowlanych i drogowych oraz montażystów rusztowań, a także posiada własny Zakład Kształcenia Ustawicznego, w którym prowadzi działalność szkoleniową w tych obszarach. Ponadto, przy Łukasiewicz – IMBiGS funkcjonuje Ośrodek Enterprise Europe Network należący do konsorcjum Enterprise Europe Network Central Poland, którego koordynatorem jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Enterprise Europe Network to największa na świecie sieć wsparcia biznesu oraz platforma do promowania i poszukiwania technologii lub pomysłów w Europie i poza nią.

adres

ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa, Polska

www

www.imbigs.pl

Polski
English
Facebook
youtube