Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy (UTP Bydgoszcz) jest wieloprofilową uczelnią o kilkudziesięcioletniej tradycji kształcącą licencjatów, inżynierów, magistrów i doktorów oraz jedyną w regionie uczelnią integrującą nauki techniczne, przyrodnicze, rolnicze, ekonomiczne i artystyczne. Obecnie uczelnia oferuje kształcenie na 7 wydziałach. Pełne nazwy wydziałów UTP Bydgoszcz to: • Wydział Inżynierii Mechanicznej; • Wydział Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki; • Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska; • Wydział Technologii i Inżynierii Chemicznej; • Wydział Rolnictwa i Biotechnologii; • Wydział Hodowli i Biologii Zwierząt; • Wydział Zarządzania. Od lat, UTP rozwija swój potencjał badawczy, w postaci 28 nowoczesnych laboratoriów w ramach struktur wszystkich wydziałów uczelni. Ponadto, realizuje prace badawcze, dzięki czemu co roku udzielanych jest kilkadziesiąt patentów (35 w roku 2015, 25 w roku 2016, 30 w roku 2017, 21 w roku 2018). UTP Bydgoszcz systematycznie rozwija swoje doświadczenia w zakresie transferu wiedzy do przedsiębiorców i współpracy z otoczeniem zewnętrznym. Regionalne Centrum Innowacyjności Centrum Transferu Technologii powstało jako odpowiedź na wymagania otoczenia i stało się kluczową strukturą dla proinnowacyjnych relacji z przedsiębiorcami. Regionalne Centrum Innowacji - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii UTP w Bydgoszczy (www.ctt.utp.edu.pl) jako jednostka ogólnouczelniana powstało w roku 2014. CTWiT prowadzi obsługę usług badawczych i eksperckich świadczonych przez uczelnię (prace badawcze, specjalistyczne szkolenia oraz opinie o innowacyjności) na rzecz lokalnych, ogólnopolskich, a także zagranicznych przedsiębiorców. UTP w Bydgoszczy to symbol ciągłego i wszechstronnego rozwoju, m.in. poprzez pozyskiwanie nowych projektów zapewniających zróżnicowany postęp w kluczowych obszarach funkcjonowania uczelni (m.in. projekt Nowoczesna i efektywna uczelnia dotyczący kompleksowego rozwoju innowacyjnego kształcenia studentów i efektywnego zarządzania uczelnią, czy projekt Inkubator Innowacyjności dotyczący wsparcia zarządzania badaniami naukowymi i komercjalizacji wyników prac B+R w jednostkach naukowych i przedsiębiorstwach).

adres

Al. prof. S. Kaliskiego 7, 85-796 Bydgoszcz, Polska

www

https://www.utp.edu.pl/

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube