Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Młodzi wynalazcy
Młody Wynalazca 2021

Młody Wynalazca 2021 to konkursu na rozwiązanie innowacyjne, opracowane przez młodych wynalazców.Celem Konkursu jest inspirowanie postaw proinnowacyjnych i przedsiębiorczych wśród młodzieży – przyszłych przedsiębiorców, naukowców i pracowników reprezentujących różne zawody. Organizatorom zależy także na promocji polskiej myśli technicznej młodych wynalazców, zarówno na forum krajowym, jak i międzynarodowym.

adres

Fundacja Haller Pro Inventio, Polska

www

http://www.fundacja.haller.pl/pl/fundacja/konkursy-wynalazczosci/mlody-wynalazca/o-konkursie.html

Polski
English
Facebook
youtube