Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Drewna

Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Technologii Drewna jest jedyną w kraju jednostką badawczą zajmującą się w sposób kompleksowy zagadnieniami przerobu drewna, jego zastosowania i tworzenia nowych kompozytów opartych na drewnie. Realizuje badania zmierzające do wytworzenia nowoczesnych materiałów, udoskonalania technologii produkcji i technik obróbki, prowadzące do osiągnięcia harmonijnego i zrównoważonego rozwoju branży drzewnej oraz wysokiej konkurencyjności polskiego sektora drzewnego na rynku międzynarodowym. Poprzez wdrażanie do praktyki wyników badań w postaci innowacyjnych, energooszczędnych i higienicznych materiałów wykorzystujących zarówno surowiec drzewny, jak i odpady drzewne, korzystnie wpływających na zdrowie, pozwalające podnosić jakość życia społeczeństwa, zwiększających udział odnawialnych nośników energii w bilansie energetycznym kraju oraz pozytywnie oddziałujących na stan środowiska naturalnego, Instytut dąży do wykreowania nowoczesnego sektora drzewnego spełniającego wymagania społeczeństwa XXI wieku.

adres

60-654 Poznań, ul. Winiarska 1, Polska

www

https://www.itd.poznan.pl/

Polski
English
Facebook
youtube