Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Zdrowie / Medycyna / Fitness
Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Centrum Transferu Wiedzy Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (CTW) jest ogólnouczelnianą jednostką organizacyjną Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Celem działania Centrum jest komercjalizacja bezpośrednia wyników badań naukowych i prac rozwojowych prowadzonych w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie oraz wspieranie jednostek podstawowych Uczelni w zakresie współpracy naukowej, rozwoju badań i transferu wiedzy.

adres

ul.Dolna 3 Maja 3 , Polska

www

www.portalwiedzybr.umlub.pl

Polski
English
Facebook
youtube