Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Przemysł
Instytut Techniki Górniczej KOMAG

Misją Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest tworzenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów mechanicznych, mechatronicznych, ochrony środowiska, zwalczania zagrożeń, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Zakres działania Instytutu obejmuje prace naukowe i badawcze ukierunkowane na doskonalenie techniki i technologii eksploatacji, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Projekty dotyczą systemów antropotechnicznych w aspekcie niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy. W ramach realizowanych projektów opracowywane są koncepcje i dokumentacje innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń. Realizacja badań modelowych, stanowiskowych i eksploatacyjnych przyczynia się do zwiększenia trwałości i niezawodności maszyn, a także do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy, co wpływa na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych. Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają specjalistyczne usługi badawcze wykonywane w akredytowanych laboratoriach, m.in. w zakresie badań mechaniki i hydrauliki siłowej, badań środowiskowych, badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów oraz inżynierii materiałowej. KOMAG prowadzi certyfikację maszyn i urządzeń w zakresie dyrektywy ATEX w sprawie urządzeń budowy przeciwwybuchowej, dyrektywy Maszynowej w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz dyrektywy w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, a także dyrektywy w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek.

adres

ul. Pszczyńska 37, 44-100 Gliwice, Polska

www

www.komag.eu

Polski
English
Facebook
youtube