Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Polska Akademia Nauk, Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych

Centrum Materiałów Polimerowych i Węglowych jest największym Instytutem Polskiej Akademii Nauk na Śląsku. Od podnad 60 lat działalość naukowa Instytutu obejmuje interdyscyplinarne badania nad polimerami i różnymi formami węgla, a także nad otrzymywaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów polimerowych i węglowych. Prace badawcze prowadzone w Centrum łączą ze sobą m.in. elementy chemii, fizyki, biologii oraz medycyny i związane są z wytwarzaniem oraz badaniem właściwości i funkcji nowych materiałów do zastosowań w nano i mikrotechnologii, biotechnologii, optoelektronice oraz ochronie zdrowia i środowiska.Proponujemy rozwiązania, które są odpowiedzią na współczesne problemy chemii materiałowej, tworzyw sztucznych, ochrony zdrowia, medycyny oraz ochrony środowiska. Oferta obejmuje badania podstawowe, stosowane, jak i wdrożenia oraz ekspertyzy i analizy dotyczące: charakterystyki struktury chemicznej materiałów polimerowych, charakterystyki właściwości fizyko-chemicznych materiałów polimerowych, charakterystki właściwości mechanicznych materiałów polimerowych obrazowania struktury materiałów i ich powierzchni, przetwórstwa materiałów polimerowych, badań degradacji i biodegradacji materiałów polimerowych.

adres

ul. Marii Curie-Skłodowskiej 34, 41-819 Zabrze, Polska

www

www.cmpw-pan.edu.pl

Polski
English
Facebook
youtube