Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Przemysł
Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Z.T. Żory Sp. z o.o.

Misją Instytutu Techniki Górniczej KOMAG jest tworzenie i komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów mechanicznych, mechatronicznych, ochrony środowiska, zwalczania zagrożeń, bezpieczeństwa pracy oraz bezpieczeństwa użytkowania wyrobów. Zakres działania Instytutu obejmuje prace naukowe i badawcze ukierunkowane na doskonalenie techniki i technologii eksploatacji, transportu i przeróbki surowców mineralnych. Projekty dotyczą systemów antropotechnicznych w aspekcie niezawodności, bezpieczeństwa i komfortu pracy. W ramach realizowanych projektów opracowywane są koncepcje i dokumentacje innowacyjnych rozwiązań maszyn i urządzeń. Realizacja badań modelowych, stanowiskowych i eksploatacyjnych przyczynia się do zwiększenia trwałości i niezawodności maszyn, a także do poprawy bezpieczeństwa i komfortu pracy, co wpływa na zwiększenie efektywności procesów przemysłowych. Ważną rolę w działalności Instytutu odgrywają specjalistyczne usługi badawcze wykonywane w akredytowanych laboratoriach, m.in. w zakresie badań mechaniki i hydrauliki siłowej, badań środowiskowych, badań bezpieczeństwa użytkowania wyrobów oraz inżynierii materiałowej. KOMAG prowadzi certyfikację maszyn i urządzeń w zakresie dyrektywy ATEX w sprawie urządzeń budowy przeciwwybuchowej, dyrektywy Maszynowej w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn oraz dyrektywy w sprawie sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia, a także dyrektywy w sprawie zasadniczych wymagań dla zabawek. Zakład Techniczny Żory Sp. z o.o., z siedzibą w Żorach, działa w branży metalowych konstrukcji spawanych, obróbki skrawaniem produkcji maszyn i urządzeń, w tym dla budownictwa oraz górnictwa podziemnego. ZT Żory dysponuje potencjałem i możliwościami technicznymi, a przede wszystkim doświadczoną kadrą techniczną oraz wykwalifikowaną załogą. ZT Żory wykonuje różnego rodzaju elementy i podzespoły oraz konstrukcje spawane, zarówno z materiałów własnych jak i powierzonych w pełnym zakresie, od wypalania kształtowego blach, poprzez spawanie itd., do pełnego zakresu obróbki skrawaniem: wiercenie, toczenie, cięcie, frezowanie, frezowanie przy użyciu CNC, wytaczanie. Wykonujemy także zabezpieczenie antykorozyjne oraz malowanie końcowe. Spółka posiada certyfikaty ISO 9001:2015 i ISO 18001:2007 oraz spełnia wymagania norm PN-EN 1090-1 oraz PN-EN 1090-2 dla klas EXC1, EXC2, EXC3.

adres

ul. Pszczyńska 37, 44-117 Gliwice, ul. Boczna 8, 44-240 Żory, Polska

www

www.komag.eu

Polski
English
Facebook
youtube