Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Inne
Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Podkarpackie Centrum Innowacji sp. z o.o. (PCI) powstało w wyniku współpracy Województwa Podkarpackiego, Komisji Europejskiej oraz Ministerstwa Rozwoju w ramach inicjatywy Catching-up Regions. Partnerami projektu są kluczowe uczelnie regionu: Politechnika Rzeszowska, Uniwersytet Rzeszowski oraz Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie. Przy udziale ekspertów Banku Światowego, a także jednostek współpracujących zdiagnozowano potencjał rozwojowy Województwa Podkarpackiego, na podstawie którego stworzono raport wskazujący zakres działalności Centrum. Podkarpackie Centrum Innowacji oparte jest na trzech platformach (filarach działalności): P1: Program grantowy, który finansuje prace badawczo-rozwojowe podkarpackich naukowców o najwyższym potencjalne wdrożenia i komercjalizacji, P2: Podkarpacka Sieć Laboratoriów Badawczych i Wzorcujących wspierający interakcję pomiędzy naukowcami, a przemysłem w obszarze specjalistycznych potrzeb przedsiębiorstw, P3: PCI ProtoLab to platforma współpracy pomiędzy przedsiębiorcami a studentami przy tworzeniu nowych rozwiązań, preinkubacji i prototypowania projektów studenckich i uczniowskich. We współpracy z jednostkami naukowymi oraz podkarpackimi instytucjami i organizacjami tworzone jest unikalne w skali kraju przedsięwzięcie łączące świat nauki i biznesu. Projekt jest finansowany z działania 1.2 Badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz ich wdrożenia Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Misją PCI jest wspieranie, inspirowanie i integrowanie uczestników Regionalnego Ekosystemu Innowacji i Startupów. Usługi PCI są bezpłatne, dzięki finansowaniu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na lata 2014-2020, do końca 2022 r. Kwota dofinansowania to 100 mln zł.

adres

u. Teofila Lenartowicza 4, 35-051 Rzeszów, Polska

www

https://pcinn.org/

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube