Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Giełda wynalazków
Konsorcjum KAE PŁ (Lider) z firmą ZAE Woltan (Partner)

POLITECHNIKA ŁÓDZKA, KATEDRA APARATÓW ELEKTRYCZNYCH (zał. 1949) Główna problematyka badawcza: - Zjawiska w aparatach elektrycznych oraz nowe urządzenia łączeniowe. - Zastosowania informatyki w nauce i gospodarce. - Inteligentne systemy HMS/BMS zarządzania budynkami. Szczegółowe kierunki badań: • Ultraszybkie wyłączniki prądu stałego i przemiennego oraz ograniczniki przepięć. • Zjawiska w zestykach elektrycznych. • Elektrodynamika aparatów elektrycznych • Zastosowania informatyki w nauce i gospodarce. Tematyka badań podstawowych: teoria zjawisk łączeniowych i zestykowych, wyłączanie w próżni prądów stałych, wyłączanie synchronizowane prądów przemiennych, teoria i diagnostyka plazmy łukowej, interakcja plazmy łukowej i pól magnetycznych, komputerowa symulacja oddziaływań elektromagnetycznych w urządzeniach elektrycznych, komputerowe wspomaganie projektowania aparatów, warystory z tlenków metali, efektywność energetyczna inteligentnych budynków. Tematyka badań stosowanych: nowe metody ograniczania prądów zwarciowych i przepięć łączeniowych, ultraszybkie wyłączniki prądu stałego i przemiennego; zestykowe, półprzewodnikowe i hybrydowe urządzenia łączeniowe, ultraszybkie napędy wyłączników; materiały stykowe, badania aparatów i rozdzielnic niskonapięciowych, integracja systemów HMS/BMS (Home/Building Management Systems). ZAKŁAD APARATURY ELEKTRYCZNEJ WOLTAN Sp. z o.o. (zał. 1908) PRODUCENT FINALNY APARATURY DLA TRAKCJI KOLEJOWEJ I MIEJSKIEJ Profil produkcji: aparaty i urządzenia elektryczne dla trakcji kolejowej i miejskiej: styczniki, przekaźniki, rozruszniki, nastawniki, oporniki; ultraszybkie wyłączniki próżniowe i hybrydowe prądu stałego dla podstacji i pojazdów silnikowych trakcji kolejowej i miejskiej; zestawy tablicowe niskiego i wysokiego napięcia prądu stałego; półprzewodnikowe prostowniki dla kolei, tramwajów i metra, przetwornice oraz układy rozruchu impulsowego i hamowania odzyskowego dla tramwajów i trolejbusów prądu stałego i przemiennego. Certyfikaty i uprawnienia: ZAE WOLTAN posiada wdrożony i stosowany system zarządzania jakością ISO 9001 : 2000 w zakresie projektowania, produkcji i serwisu aparatów i urządzeń elektrycznych i energoelektronicznych - certyfikat TUV CERT.

adres

Stefanowskiego 18/22 90-537 Łódź, Polska

www

kae.p.lodz.pl

Polski
English
Facebook
youtube