Przejdź do treści

Lista wystawców

Prezentacja wystawcy

Nauka
Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Uniwersytet Kazimierza Wielkiego jest jednym z najmłodszych szerokoprofilowych uniwersytetów w Polsce. Jako dynamicznie rozwijająca się Uczelnia, podejmuje wszechstronne działania na rzecz nauki i edukacji zgodnie z potrzebami i aspiracjami obywateli oraz celami państwa. W dążeniu tym prowadzi badania naukowe oraz łączy kształcenie specjalistów dla rynku pracy z kształceniem liderów społecznych w ramach aktualnie istniejących wydziałów i instytutów na poziomie studiów licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz w Szkole Doktorskiej. Uczestnicząc w światowej wymianie myśli i wartości, rozwija badania naukowe i kształci dla przyszłości. Jako ośrodek refleksji intelektualnej nad zmieniającą się rzeczywistością i jako ośrodek kulturotwórczy, Uniwersytet uczestniczy w rozwoju, zwłaszcza miasta i regionu, służąc wiedzą o faktach, wartościach i sposobach działania w rozwiązywaniu najważniejszych problemów życia społecznego i gospodarczego oraz w działalności dla poprawy jakości życia mieszkańców.

adres

ul. J.K. Chodkiewicza 30, 85-064 Bydgoszcz, Polska

www

https://www.ukw.edu.pl/

Wynalazki - Innowacje - Usługi

Polski
English
Facebook
youtube