Przejdź do treści

AWARD AND OF PRZEMYSŁAW CZARNEK THE MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE

 

AWARD OF PRZEMYSŁAW CZARNEK THE MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE FOR OUTSTANDING ACTIVITY IN THE FIELD OF PROMOTION OF POLISH SCIENCE ON THE INTERNATIONAL ARENA IN 2021

ŁUKASIEWICZ RESEARCH INSTITUTE FOR AUTOMATION AND MEASUREMENTS PIAP

 

 

 

 

 

KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY IN BYDGOSZCZ

 

 

 

JASTRZĘBSKIE ZAKŁADY REMONTOWE SP. Z O.O.

 

DIPLOMAS OF PRZEMYSŁAW CZARNEK  THE MINISTER OF EDUCATION AND SCIENCE FOR HIGH RANK AWARDS AWARDED IN AN ASSOCIATION WITH PRESENTATION OF INVENTIONS AT THE INTERNATIONAL INVENTION FAIR IN 2021 INTARG®

 

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN POZNAŃ

 • Zespół przekładni cięgnowych dla wózka inwalidzkiego z napędem ciągowym
 • Moduł uniwersalnego hamulca dźwigniowego koła wózka inwalidzkiego

 UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN CRACOW

 • Sposób otrzymywania bioaktywnego środka hemostatycznego na bazie chitozanu i bioaktywny środek hemostatyczny na bazie chitozanu

 CENTRAL INSTITUTE FOR LABOUR PROTECTION – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

 • Półmaska do ochrony przed smogiem
 • Rękawica do zastosowań zawodowych z aktywnym systemem ogrzewania
 • Aplikacja mobilna Size 4 Face wspomagająca prawidłowe dopasowanie półmasek do wymiarów twarzy użytkownika

 CENTRUM NAUKOWO-BADAWCZE OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ IM. JÓZEFA TULISZKOWSKIEGO - PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

 • Trenażer LNG

UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN WROCLAW: DEPARTMENT OF CHEMISTRY

 • Przełom w technologii - nowy, bezpieczny i wydajny produkt antyelektrostatyczny pochodzący z surowca roślinnego
 • Nowa generacja surfaktantów z komponentem pochodzenia naturalnego: kierunek dla nowych środków ochrony roślin
 • Środki powierzchniowo czynne zawierające składnik pochodzenia naturalnego jako nowe, bezpieczne i skuteczne środki konserwacji drewna

INSTITUTE OF PHYSICS POLISH ACADEMY OF SCIENCES IN COOPERATION WITH WARSAW UNIVERSITY OF LIFE SCIENCES

 • Nowa generacjabiokompatybilnych i wielomodowych markerów do detekcji i leczenia zmian nowotworowych
 • Nanomarkeryz materiałów tlenkowych do wczesnej detekcji i leczenia nowotworów
 • Innowacyjne rozwiązania technologiczne dla nieorganicznych i organicznych ogniw fotowoltaicznych
 • Warstwy tlenkowe dla zastosowań w implantologii
 • Innowacyjna metoda suplementacji mikroelementów w organizmach
 • Nowa strategia suplementacji żelaza z wykorzystaniem biodegradowalnychnanocząstek ZnO domieszkowanych żelazem
 • Nowatorskie rozwiązania dla nieorganicznej i organicznejfotowoltaiki
 • Bio-kompatybilne tlenki dla zastosowań medycznych
 • Nanostruktury tlenkowe otrzymywane metodą ALD i hydrotermalną do zastosowań fotowoltaicznych

KOMAG Institute of Mining Technology,ZAKŁAD TECHNICZNY ŻORY SP. Z O.O

 • Innowacyjne rozwiązanie wyciągarki szybowcowej z elektrycznym układem napędowym zasilanym z baterii akumulatorów – BATWINCH

KOMAG Institute of Mining Technology

 • Nowej generacji system posuwu wysokowydajnych kompleksów ścianowych - KOMTRACK

AIR FORCE INSTITUTE OF TECHNOLOGY

 • Układ do wyznaczania ciężaru i położenia środka masy statku powietrznego, numer patentu PL230085

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. - UNIWERSYTET RZESZOWSKI

 • Przesuwanie okresu wegetacji i wydłużanie trwałości przechowalniczej pomidorów z wykorzystaniem procesu ozonowania

PODKARPACKIE CENTRUM INNOWACJI SP. Z O.O. - POLITECHNIKA RZESZOWSKA IM. IGNACEGO ŁUKASIEWICZA

 • Układ i sposób elektronicznego monitorowania procesu tankowania paliwa z wykorzystaniem techniki RFID

KAZIMIERZ WIELKI UNIVERSITY IN BYDGOSZCZ

 • Biopoliol obniżający palność na bazie oleju z gorczycy białej (Sinapis alba) dedykowany sztywnym piankom poliuretanowym dla budownictwa
 • Druk 3D w zawiesinach żeli USG i lepkich substancjach węglowodorowych przy zastosowaniu promieniowania UV, jako czynnika katalizującego proces
 • Innowacyjny system druku 3D w zawiesinach żeli usg i innych substancjach transparentnych, bazujący na monomerach katalizowanych promieniami UV
 • Innowacyjne, zautomatyzowane, mobilne stanowisko do skanowania 3D ludzi i innych obiektów zorientowanych pionowo (równolegle do osi skanowania)
 • Inteligentne łóżko dla osób starszych oraz mniej sprawnych
 • Urządzenie do czyszczenia obuwia
 • Innowacyjny rodzaj wlewki do form traconych, wykonanych w technologii FDM
 • Zielone reaktywne surowce chemiczne będące alternatywą dla toksycznych komercyjnych opóźniaczy palenia stosowanych w branży poliuretanowej
 • Rozdrabniacz stożkowy z wykorzystaniem elementów roboczych wytworzonych w technologii addytywnej
 • -Egzoszkielet na staw łokciowy

SILESIAN UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

 • Bezzałogowa platforma latająca z modułem dokującym do diagnostyki konstrukcji budowlanych
 • Nowa metoda otrzymywania kwasów karboksylowych
 • Algorytmy sterowania ruchem głowic urabiających kombajnu chodnikowego

JAN AND JĘDRZEJ ŚNIADECKI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY IN BYDGOSZCZ

 • Komora uniwersalna do butelki dla dzieci wraz z systemem zmiany komory
 • Sposób otrzymywania nanokompozytów poli (chlorek winylu)/poli (octan winylu) - nanonapełniaCz węglowy
 • donica integracyjna do hortiterapii o konstrukcji żelbetowej
 • krawędziowo-otworowy zespół roboczy rozdrabniacza wielotarczowego o zmiennej dynamice przepływu materiału uziarnionego
 • sposób identyfikacji żywych, ptasich pierwotnych komórek płciowych
 • Urządzenie i sposób palenia ziaren
 • sposób wytwarzania kapsułek oraz kompozycja mieszaniny do kapsułkowania bakterii probiotycznych
 • stanowisko do badania sztywności ortezy typu AFO

Łukasiewicz Research Network – Institute of Aviation

 • Układ oraz sposób detekcji i rozpoznania patogenów roślin w warunkach upraw szklarniowych

Grand Prix INTARG 2022

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

Poland

for

Corrosion rate probe

 


The Best Foreign Innovation

 

Mohammadreza Zare, Zahra Hooshanginezhad,
Mohammad 
Rafati Navaei, Nazanin Sadraei,
Masoud Najafi

 

Iran

 

for

Device for minimally invasive evaluation and intervention of ventricular side of AV valves
and resection of intra-cardiac tumors


The President of Jury Award

.

Taiwan Math/Science Circle (TWMC)

Taiwan

 

for:

 

Automated Emergency Alert Device (AEAD)


Special Award of World Intelectual Property Organisation WIPO

 

 

 

TRL award

 

Łukasiewicz Research Network — Institute of Non-Ferrous Metals

Dariusz Lewandowski; Wojciech Mikłasz; Jerzy Kozłowski

for

A method of recycling secondary batteries

 

Innovation for Green Deal

 

Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences

Marek Godlewski, Ramon Schifano, Aleksandra Seweryn, Bartłomiej S. Witkowski, Monika Ożga

for

Technology of producing UV detectors based on oxide nanostructures

 

 The Woman Inventor

 

Joanna Paciorek-Sadowska – Kazimierz Wielki University

for

Green reactive chemical compounds as an alternative to toxic commercial flame retardants used in the polyurethane industry

All Authors: Joanna Paciorek-Sadowska, Marcin Borowicz, Marek Isbrandt, Paweł Sander

 

 

Start-Up

 

GRYDSEN Ltd.

Authors: Michał Majcherek, Marta Podhorecka, Karolina Juszczyk, Elżbieta Izdebska, Anna Pyszora, Magdalena Liberacka-Dwojak

for

Grydsen - innovative psychological methods of therapy for seniors using the VR technique

 

Social Innovation 

 

Mohammadreza Zare, Zahra Hooshanginezhad, Mohammad Rafati Navaei, Nazanin Sadraei, Masoud Najafi

for

Device for minimally invasive evaluation and intervention of ventricular side of AV valves and resection of intra-cardiac tumors


Diamond Award 'Pro Societas Bono'

.

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy

for:

A package of innovative services for social and cultural integration / Multi-platform information application - support for functioning
and integration of foreigners

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji

for:

A three-wheeled vehicle for the disabled with a special mechanism of vertical stability

 

 

Podkarpackie Centrum Innowacji Sp. z o.o.

Politechnika Rzeszowska

for:

Computer program for the detection and evaluation of speech disorders
in Parkinson's disease

 


Platinum Medal

.

 

Instytut Fizyki Polskiej Akademii Nauk

Institute of Physics of the Polish Academy of Sciences

for

Oxide layers for applications in implantology

 

 

Politechnika Lubelska

Lublin University of Technology

for

The method of foaming asphalt

 

 

Politechnika Krakowska im. T. Kościuszki

Tadeusz Kościuszko University of Technology

for

Novel fluorescent molecular sensors as multitasking molecules for cell imaging and metal ion detection

 

 

Sieć Badawcza Łukasiewicz -Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP

 Łukasiewicz Research Institute – Industrial Research Institute for Automation and Measurements PIAP

for

PIAP Fenix®

 

 

Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

for

Corrosion rate measuring probe

 

 

Politechnika Śląska

for

Zintegrowana technologia dekontaminacji poliolefinowych materiałów odpadowych

 


JAGODA JPS

for

Self-propelled harvester for harvesting berries

OSCAR 4WD

 

 

 

Politechnika Wrocławska

Wrocław University of Science and Technology

for

Epoxy-granite composite and its application

 

 

Mohammadreza Zare, Dr. Zahra Hooshanginezhad,
Dr. Mohammad Rafati Navaei, Dr. Nazanin Sadraei,

Dr. Masoud Najafi

from IRAN

for

Device for minimally invasive evaluation and intervention
of ventricular side of AV valves and resection of intra-cardiac tumors

 

 

 

School of Mathematics and Information Engineering, Longyan University, Fujian 364012, China

from China

for

Automatic ozone generator disinfection equipment

 

 


high TRL level award

Akademia Nauk Stosowanych im. Stanisława Staszica

w Pile

for

Stand for structural and functional analysis of the continuously variable transmission used in hybrid vehicles.

 

P.W “HAMADA” Piotr Sulecki

for

Sea rescue station
'LIFE STAND'

 

Politechnika Bydgoska im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich
w Bydgoszczy

for

Trispa - a variety of round grain wheat
(
Triticum sphaerococcum)

 

 


Medals - gold, silver, bronze

The awarded medals of INTARG® 2022 appear next to the description of each awarded invention


Other Awards and Distinctions

The Special Awards of INTARG® 2022 appear next to the description of each awarded invention.


Polski
English
Facebook
youtube