Przejdź do treści

 

 

"Nauka i innowacje narzędziem modernizacji gospodarki oraz poprawy warunków i jakości życia”

 

Projekt współfinansowany jest ze środków krajowych, w formie dotacji, w formule pomocy publicznej de minimis na „Organizację przedsięwzięć promocyjnych wspierających eksport” (Dz. U. poz. 2479) oraz ze środków budżetu państwa, przyznanych przez Ministra Nauki w ramach Programu „Społeczna odpowiedzialność nauki II”


                

 

W dniach 21, 22, 23 maja odbyły się w Katowicach 17 Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG® - wydarzenie wielobranżowe o szerokim zasięgu oddziaływania - interdyscyplinarnym, krajowym oraz międzynarodowym. W 2024 roku, równolegle z targami INTARG® odbędą się Międzynarodowe Targi Ekologii i Ochrony Środowiska INTARG® EKO 2024

 

Targi INTARG® w trakcie 17 lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe. Główny patronat honorowy nad INTARG® 2024 został przyznany po raz kolejny przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną  z 16 agend ONZ). Ponadto, INTARG®uzyskał patronat projektu Europejskie Miasto Nauki Katowice 2024 (EMNK2024). Tym samym nasze targi dołączyły do wydarzeń organizowanych w 2024 roku w ramach tej prestiżowej inicjatywy.

 

Pragniemy dodać, że Katowice są pierwszym miastem Europy Środkowo-Wschodniej, które uzyskało ten zaszczytny tytuł, co jest potwierdzeniem, iż lokalizacja targów w stolicy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) jest najwłaściwszym miejscem dla wydarzenia prezentującego przyszłość świata w oparciu o innowacje i badania naukowe. Jest on przyznawany przez organizację EuroScience we współpracy z Komisją Europejską

 

W imprezie wzieły udział czołowe jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa (MŚP oraz duże), start-upy, instytucje wspierające rozwój i wynalazczość jak również wynalazcy indywidualni.

 

Udział w targach INTARG® to krok w procesie międzynarodowej i prorynkowej promocji oraz komercjalizacji wynalazków i innowacji różnych dziedzin i branż. To nie tylko okazja do zaprezentowania swych osiągnięć szerokiej rzeszy odbiorców, ale też do nawiązania strategicznych relacji naukowych i biznesowych z potencjalnymi inwestorami, partnerami czy klientami. Targi oferują też cenną wiedzę i pomoc w zakresie ochrony własności intelektualnej oraz w zdobywaniu funduszy na rozwój w oparciu o innowacyjność i nowe technologie.

Do pobrania: 

 

INTARG® &  INTARG® EKO 2025

      PRAKTYCZNE INFORMACJE    

  • Data:                    03-05 czerwca 2025
  • Rejestracja:           do 30 kwietnia 2025
  • Stoiska:                 stoiska indywidualne lub wspólne (instytucjonalne, ogólnopolskie itp.)
  • Formuła:             wydarzenie stacjonarne z wydarzeniami online
  • Strona:               www.intarg.pl - LINK; Galleria -LINK
  • Kontakt:              Telefon/WhatsApp:+48 690 096 224; e-mail: intarg@haller.pl
  • Organizator:          Eurobusiness-Haller & Pro Invention Foundation, Polska

 

 

 

PATRONI I PARTNERZY

Główny Patronat Honorowy
Patronat Honorowy Giełdy TOP Wynalazków
Patronat i Partner
Patronat Honorowy
Patronat
Partnerzy

Partner Merytoryczny INTARG®

Partner Merytoryczny INTARG® EKO

Partner Biznesowy

Partner

Partner Kulturowy

Partner

Partner

Partner

Partner

Międzynarodowy Patronat Medialny

Patronat Medialny
Nasi zagraniczni przedstawiciele i partnerzy
Polski
English
Facebook
youtube