Przejdź do treści

Dla kogo targi - branże, profil wystawców

Wystawcy 

 • jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty: badawcze, PAN, ŚBŁ)
 • przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.
 • start-upy, młodzi wynalazcy
 • instytucje i podmioty wspierające lub współpracujące z nauką
 • stowarzyszenia i izby przemysłowe, samorządy
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.

Branże:

 • Środowisko / Ekologia / Zrównoważony rozwój
 • Biotechnologia / Nanotechnologia / Chemia
 • Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia, Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy, Przemysł spożywczy, Budownictwo)
 • Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, Opakowania, Przechowywanie, itp.)
 • IT
 • Zdrowie i medycyna; Zdrowa żywność 
 • Opieka społeczna, praca społeczna, usługi społeczne
 • Bezpieczeństwo i dostępność
 • Innowacje społeczne 
 • Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka, fitness
 • Edukacja i Pedagogika
 • Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Dekoracje/Design, Gry/Zabawki, Dom i ogród)
 • Usługi / Doradztwo / Ubezpieczenia / Finanse / Zarzadzanie
 • Nowe modele biznesowe oraz organizacyjne
 • oraz kategoria 'Młody Wynalazca'

Program Targów 2024

PROGRAM XVII MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG® 2024

 Szczegółowy program i tematyka konferencji INTARG® 2024 zostanie opublikowany w terminie późniejszym tj. 8 maja 2024 r.

 

 

KONKURS INTARG®:

Istotnym i integralnym elementem Targów jest konkurs INTARG®, w ramach którego grono jurorów i ekspertów dokonuje oceny prezentowanych rozwiązań, wyłaniając najciekawsze z nich i przyznając nagrody i medale. Członkami zespołu jurorów oceniających w tym roku prezentowane rozwiązania byli jak zawsze uznani polscy i zagraniczni naukowcy i eksperci. W czasie uroczystej gali finałowej INTARG® 2023 zostały wręczone prestiżowe nagrody przyznane
za najciekawsze rozwiązania przedstawione na Targach.

 

KONFERENCJE, PANELE DYSKUSYJNE: 

Politechnika Śląska, Partner Merytoryczny, we współpracy z Polską Izbą Rzeczników Patentowych jest organizatorem konferencji/paneli dyskusyjnych z udziałem naukowców i przedstawicieli świata biznesu, omawiającej zagadnienia z wielu obszarów tematycznych obrazujących wagę nauki zarówno w wymiarze
społecznym, jak i gospodarczym. Poświęcone one są synergii nauki i przemysłu, transferowi wiedzy i technologii, a także ochronie własności intelektualnej. Organizatorami paneli jest też WIPO.

Wszystkie panele odbędą się na terenie Targów, z równoczesnym szerokim udostępnieniem ich poprzez sieć IT. 

 

GIEŁDA TOP POLSKICH WYNALAZKÓW:

Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym Targom to Giełda TOP Polskich Wynalazków Nagrodzonych w 2023 roku (poprzednim roku) na renomowanych międzynarodowych targach wynalazczości, z uroczystym wręczeniem nagród Ministra Edukacji i Nauki za szczególną aktywność w zakresie promocji polskiej nauki na arenie międzynarodowej.

 

MATCHMAKING: 

Rozmowy B2B International Matchmaking Event INTARG® 2024 Enterprise Europe Network: LINK

 

ŚLĄSKI PARK NAUKI:

 Śląski Park Nauki zaprezentuje Mobilne Planetarium umożliwiające uczestnikom Targów odkryć tajemnice kosmosu.

 

OPRAWA ARTYSTYCZNA:

Zarówno inauguracja, jak i gala finałowa zyskają bogatą oprawą artystyczną. Wstęp dla uczestników bezpłatny.

 

 

 


O KONKURSIE INTARG 2024

Wystawcy INTARG® mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury.

 

PROCEDURA OCENY ROZWIĄZAŃ KONKURSOWYCH:


1 ETAP - PRZED TARGAMI 

Ocena prac konkursowych na podstawie dostarczonych opisów wynalazków na specjalnych formularzach oceny. Każda praca oceniana jest niezależnie przez dwóch jurorów/ekspertów z danej dziedziny/branży. Sekretarz jury zbiera wypełnione arkusze oceny, sumuje punktacje, określa średnią ocenę dla danego rozwiązania i przekazuje wyniki ocen przewodniczącemu jury. Jest to podstawa do przyznania medali: platynowych, złotych, srebrnych i brązowych oraz do wyłonienia kandydatur do najwyższych nagród i nagród specjalnych przyznawanych przez patronów i partnerów wydarzenia. 


2 ETAP – W TRAKCIE TARGÓW

Rozmowy, przeprowadzane na stoiskach i w częściach wspólnych, członków jury z kandydatami do najwyższych nagród i nagród specjalnych.

 

Główne kryteria oceny rozwiązań:

poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp.

 

Nagrody Jury:

 • Grand Prix INTARG®
 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny
 • Nagroda Przewodniczącego Międzynarodowego Jury
 • Nagrody Platynowe - dla najlepszych wynalazków/innowacji w branży
 • Nagrody Diamentowe 'Pro Societas Bono'
 • Wyróżnienia za rozwiązanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
 • Medale złote, srebrne i brązowe

Nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów i partnerów:

 • Ministerstwa Edukacji i Nauki (Giełda TOP Wynalazków)
 • Urządu Patentowego RP 
 • Światowej Organizacji Własności Intelektualnej WIPO (w kilku kategoriach)
 • Międzynarodowej Federacji Stowarzyszeń Wynalazców IFIA,
 • Światowego Stowarzyszenia ds. Własności Intelektualnej WIIPA
 • Naczelnej Organizacji Technicznej NOT 
 • Polskiej Izby Ekologii PIE
 • Polskiej Izby Rzeczników Patentowych
 • delegacji zagranicznych
 • i wiele innych

Targi INTARG® to również wspaniała okazja do uroczystego ogłoszenia wyników konkursów LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA.

 

Gala finałowa 17 Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2024ogłoszenia wyników konkursów odbędzie się w dniu 23 maja 2024 r. Informacja o laureatach przyznanych nagród i medali zostanie opublikowana po Gali Finałowej INTARG®2024, tj. po 23 maja br. na stronie internetowej wydarzenia oraz na Facebooku.

 

Regulamin Konkursu INTARG®: LINK

*Informacje będą uzupełniane bliżej daty wydarzenia.


INTARG 2023 W LICZBACH

Poprzednia, XVI edycja Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023 w skrócie

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym– jako jedyne targi w Polsce – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział w charakterze wystawców instytucje wspierające rozwój i wynalazczość, czołowe polskie jednostki sfery nauki (wyższe uczelnie, instytuty badawcze, instytuty PAN, ŚBŁ), innowacyjne przedsiębiorstwa oraz liczne delegacje zagraniczne.

 

ILOŚĆ WYSTAWCÓW ILOŚĆ WYNALAZKÓW ILOŚĆ KRAJÓW ILOŚĆ ODWIEDZAJĄCYCH
237 590 44 6000

 

16 EDYCJA TARGÓW INTARG® 2023:

 • wsparcie 25 wysokiej rangi instytucji i organizacji polskich i międzynarodowych
 • 237 wystawców stacjonarnych oraz online z 44 krajów: Albania, Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Czechy, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Hongkong, Indie, Indonezja, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Laos, Litwa, Łotwa, Makau, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Rumunia, Serbia, Singapur, Słowacja, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Tunezja, Turcja, Ukraina, USA, Wietnam, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • 590 wynalazków i innowacji
 • 43 jurorów z 14 krajów, reprezentujących świat nauki, przemysłu i biznesu
 • 12 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli nauki i biznesu

rozmowy b2b

Międzynarodowe spotkania B2B „International Matchmaking Event INTARG® 2024

to doskonała okazja do nawiązania nowych kontaktów biznesowych, pozyskania partnerów międzynarodowych, osiągnięcia sukcesu rynkowego. Odbywać się one będą na stoisku Wystawcy lub w strefie B2B, a także w formie online z partnerami, którzy nie zdołają przyjechać do Katowic. Uczestnictwo w spotkaniach jest BEZPŁATNE. Ilość uczestników (oferentów) jest ograniczona, a Wystawcy INTARG® mają pierwszeństwo w tym zakresie.

Zapraszamy do bezpłatnej rejestracji: LINK

 

 

Organizatorem spotkań B2B jest Enterprise Europe Network - partner INTARG® - największa międzynarodowa sieć wsparcia dla biznesu z kontaktami w 60 krajach. 


Jury Konkursu INTARG

 

 

MIĘDZYNARODOWE JURY KONKURSU INTARG® 

 

Prezydium Międzynarodowego Jury INTARG®

 • dr inż. Krzysztof Biernat, prof. nadzw. PIMOT – Przewodniczący Międzynarodowego Jury / Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska
 • dr. Wiparat De-ong – Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Jury / Executive Director of National Research Council of Thailand (NRCT), Tajlandia

 • prof. dr hab. inż. Marek Pawełczyk – Wiceprzewodniczący Międzynarodowego Jury / Prorektor ds. Nauki i Rozwoju Politechniki Śląskiej, Polska
 • dr hab. inż. Grzegorz Wcisło, prof. nadzw. – Wiceprzewodniczący i Szef Zespołu Ekspertów Międzynarodowego Jury / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 • dr inż. Marlena Owczuk – Sekretarz Międzynarodowego Jury / Sieć Badawcza Łukasiewicz – Przemysłowy Instytut Motoryzacji, Polska

Międzynarodowe Jury INTARG®

 • prof. dr hab. Leszek Sirko / Prezes Polskiego Towarzystwa Fizycznego, Polska
 • prof. dr hab. Wiesław Stręk / Instytut Niskich Temperatur i Badań Strukturalnych Polskiej Akademii Nauk, Polska
 • prof. dr. M.Sc., B.Sc. Augustin SEMENESCU / Senate of University POLITEHNICA of Bucharest, Romania, Romunia
 • Prof. Mahmoud A Hafez / Executive committee member of CAOS, WAIOT & IFIA International Societies; Director of ECCIPP
  Egipt, Wlk.Brytania, Egypt, UK
 • prof. Amine Elgheryeni / President l’Association Tunisienne de la Recherche Scientifique, Univesity of Gabès, Tunezja
 • prof. dr hab. Arkadiusz Stempin / Wyższa Szkoła Europejska im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie, Polska
 • dr inż. Artur Kozłowski, prof. nadzw. / Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG; Dyrektor, Polska
 • dr hab. inż. Ireneusz BAIC, prof. nadzw. / Sieć Badawcza Łukasiewicz, Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa
  Skalnego; Dyrektor Oddziału, Polska

 • dr hab. Regina Jeziórska, prof. nadzw. / Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Chemii Przemysłowej, Polska
 • dr hab. Jóźwik Artur, prof. nadzw. / Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN Polska
 • dr hab. Henryk Passia, prof. nadzw. / Główny Instytut Górnictwa, Polska
 • dr. Masoud Tajbakhsh / International Federation of Inventors' Associations, Iran
 • dr. Sampath Edirisinghe / Sri Lanka Technological Campus (SLTC), Sri Lanka
 • dr. Gihan Farahat / President of Egyptian Council for Creativity, Innovation & Intellectual Property Protection (ECCIPP), Egipt
 • dr. Nanda Gunawardhana / Director of Research and International Affairs to represent SLTC, Sir Lanka
 • Magdalena Filipek-Marzec / Polska Izba Rzeczników Patentowych, Polska 
 • Gerard Roquillon / President of French Federation of Inventors FFI, Francja
 • André Michel Pakulski / Prezes Fundacji Polonia International, Belgia
 • M.Sc. Ing. Taddhée-Nicolas Pakulski / Assistant à l'ECAM (UCL) Bruxelles, Belgia
 • Majid El Bouazzaoui / President of Association OFEED, Executive Committee Member of IFIA, Maroko
 • Nguyen Hoang Giang / Director of Research Institute of Creative Education, Wietnam
 • Nguyen Hoang Tung Lam / Research Institute of Creative Education, Wietnam
 • Mohammed Humran / President The Union of Arab Academics –TUOAA, Jemen
 • Hujić Husein /  Association of Inventors of Bosnia and Herzegovina, Bośnia i Hercegowina
 • Valeriia Yatsenko / Deputy Director for International Relations in UNESCO, Advisor to CERN Council Members MILSET Europe Executive Committee Member, Ukraina

Eksperci INTARG®

 • prof. dr hab. inż. Joanna Kawa Rygielska / Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu, Polska
 • dr hab. Jóźwik Artur, prof. nadzw. / Instytut Genetyki i Biotechnologii Zwierząt PAN, Polska
 • dr hab. inż. Łukasz Jęczmionek / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Polska
 • dr hab. inż. Mirosław Kozak / Politechnika Poznańska, Polska
 • dr inż. Paulina Bednarz / Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie, Polska
 • dr inż. Agnieszka Leśniak / Politechnika Krakowska, Polska
 • dr inż. Stanisław Lis / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 • dr inż. Marcin Tomasik / Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Polska
 • dr inż. Stanisław Walczak / Politechnika Krakowska, Polska
 • mgr inż. Bolesław Pracuch / BOTA - Energis, Polska
 • mgr inż. Piotr Sarré / Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska PAN, Polska
 • mgr. inż. Jerzy Gałecka / Instytut Techniki i Aparatury Medycznej ITAM, Polska
 • mgr inż. Piotr Fuglewicz / Ekspert Komisji Europejskiej w zakresie IT, Polska

Jak zamówić stoisko

Kontakt w sprawie udziału w Targach:

Agnieszka Passia

tel. +48 690 096 223

e-mail: a.passia@haller.pl


Plan hali - Informacje Techniczne

 

ZABUDOWA I MONTAŻ STOISK

 

19.05 (niedziela)

 

Od godziny 12:00-20:00

Montaż stoisk (wystawcy, którzy budują stoiska samodzielnie)

Wjazd na plac manewrowy od strony ul. Olimpijskiej 

 

20.05 (poniedziałek )

 

Od godziny 08:00-20:00

Montaż stoisk ciąg dalszy (wystawcy, którzy budują stoiska samodzielnie)

Wjazd na plac manewrowy od strony ul. Olimpijskiej 

 

Od godziny 16:00

Zagospodarowanie stoisk przez Wystawców, którzy wykupili gotowe stoisko

 

WAŻNE

 

Na terenie MCK obowiązuje całkowity zakaz
naklejania reklam bądź znaków na posadzce.

 

Montaż od strony placu manewrowego.

Wymiary bramy montażowej: 4,5 x 5,5m (wys. x szer.)

Wysokość hali: 12,5 m

Nośność: 5000 kg/m2

 

 

 

  REJESTRACJA WYSTAWCÓW

 

20.05 (poniedziałek) od godziny 16:00 - Recepcja

21.05 (wtorek) od godziny 8:00 - Recepcja

 

DANE DO PLAKATU

 

Sugerowany rozmiar A0

Bez spadów 840x1180

Ze spadami 844x1184

 

LINK - mapa parkingów

 

*Informacje będą udąstępniane bliżej daty wydarzenia.

 

 

 

 

 


Hotele

Baza noclegowa

 

Poniżej prezentujemy hotele, które zaoferowały preferencyjne ceny noclegów dla Gości Targów INTARG.

 

Hotel M23 Katowice

****

 

        

 

Hotel M23 to najnowszy hotel w Katowicach, otwarty w lutym 2024 roku.

Wyróznia go niepowtarzalny, steampunkowy styl wyposażenia wnętrz oraz motyw podróży w 80 dni dookoła świata.

 

W każdym pokoju jednoosobowym Goście mają do dyspozycji wygodne łóżka o minimalnej szerokości 140 cm oraz ekspres do kawy na kapsułki (w innych hotelach dostępne tylko w pokojach wyższej kategorii)

Pięć tematycznych pięter, każde z unikalnym motywem, nawiązującym do kultury i historii Śląska (Kopalnia, Huta, Kolej, Człowiek, Sztuka).

Restauracja Parostacja Resto Bar, która łączy tradycyjną śląską kuchnię z motywem podróży dookoła świata

 

Zapraszam do zapoznania się ze stroną internetową oraz przesyłamy link do restauracji:

 

Hotel M23 – Biznesowy hotel w Katowicach | Hotel M23****   

Hotel M23 (@m23hotel) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

Parostacja Resto Bar (@parostacja_restobar) • Zdjęcia i filmy na Instagramie

 

Ceny
Pokój jednoosobowy 20% zniżki od ceny regularnej obowiązującej w dniu dokonywania rezerwacji na hasło INTARG
Pokój dwuosobowy 20% zniżki od ceny regularnej obowiązującej w dniu dokonywania rezerwacji na hasło INTARG

Podczas rezerwacji przez stronę www.hotelm23.pl w pierwszej kolejnosci prosimy

o wprowadzenie hasła INTARG w górnej części strony, a nastepnie wybranie dogodnego terminu.

 

Cena pokoju obejmuje podatek VAT oraz śniadanie.

 

Check-in od godz. 14.00, check-out do godz. 12.00

 

Kontakt i Rezerwacja

e-mail: recepcja@hotelm23.pl

tel.: +48 32 341 71 15

www.hotelm23.pl

 

 

 

Hotel MONOPOL Katowice

*****

 

Hotel MONOPOL jest jedynym pięciogwiazdkowym hotelem w Katowicach. Należy do najbardziej prestiżowych hoteli w Polsce. Hotel mieści się w pięknym, ponad stuletnim, historycznym budynku usytuowanym w samym centrum miasta przy deptaku na ul. Dworcowej.

W hotelu znajduje się 108 pokoi, z których zdecydowana większość urządzona jest w stylu art déco.

Pokoje są wyraźnie większe niż przeciętnie w hotelach, co istotnie podwyższa standard pobytu Gości u nas.

 

Ceny
Pokój jednoosobowy 25% zniżki od ceny regularnej obowiązującej w dniu dokonywania rezerwacji na hasło INTARG
Pokój dwuosobowy 25% zniżki od ceny regularnej obowiązującej w dniu dokonywania rezerwacji na hasło INTARG

 

Cena pokoju obejmuje podatek VAT, śniadanie, bezpłatny dostęp do Internetu oraz możliwość korzystania ze strefy Wellness & Spa.

 

Kontakt i Rezerwacja

e-mail: monopol@hotel.com.pl

tel.: +48 32 782 82 82

www. Hotel Monopol

 

 

 

Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps) 

 

 

 

 

 

Hotel Mercure Katowice Centrum

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Hotel Mercure Katowice Centrum to najnowszy hotel w Katowicach, otwarty 1 września 2021.

Jesteśmy zlokalizowani w samym centrum miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej, obok głównego dworca PKP.

Hotel to nowoczesny, nowowybudowany obiekt o standardzie 4-gwiazdkowym, mocno nawiązujący do zielonej transformacji Katowic.

Oferujemy komfortowe wnętrza w przyjemnej kolorystyce, nawiązujące do kolorów ziemi.

Hotel stosuje wiele pro-ekologicznych rozwiązań (m.in. „zielone” ściany budynku stworzone z żywych roślin filtrujących powietrze, a nawadniane deszczówką, energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych, na parkingu stacje do ładowania elektrycznych pojazdów itp).

 

Ceny
Pokój jednoosobowy

 

20% zniżki od ceny regularnej obowiązującej w dniu dokonywania rezerwacji link na hasło INTARG 2024

 

Pokój dwuosobowy

 

Cena pokoju obejmuje podatek VAT oraz śniadanie.


Check-in od godz. 15.00, check-out do godz. 12.00.

 

Kontakt i Rezerwacja

Rezerwacja Pokoju - zniżka naliczana jest prodczas rezerwacji na hasło INTARG 2024 poprzez stronę link lub telefonicznie

oraz w przypadku więcj niż 8 osób pod adresem e-mailem hb580-sl@accor.com 

e-mail: hb580-re@accor.com

tel.: +48 32 797 88 00

www: Hotel Mercure

 

 

Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps)

 

 

 

 

 

 

Hotel Best Western Mariacki

****

 

Best Western Hotel Mariacki mieści się w samym centrum Katowic i powstał z pasji do designu w poszanowaniu historii i tradycji miejsca oraz budynku.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i przemyślanym projektom stworzyliśmy wygodny, nowoczesny hotel, który jednocześnie zachował duszę przedwojennej kamienicy.

Oprócz 46 pokoi do dyspozycji Gości oddajemy także lobby, bar, restaurację, własny mini browar, a także specjalną strefę dla biznesu z salą konferencyjną, miejscem do pracy oraz szybkim WiFi.

 

 

Ceny
Pokój jednoosobowy

20% zniżki od ceny regularnej obowiązującej w dniu dokonywania rezerwacji

w dniach 20-24 maja 2024 r.

Pokój dwuosobowy

20% zniżki od ceny regularnej obowiązującej w dniu dokonywania rezerwacji

w dniach 20-24 maja 2024 r.

 

Cena pokoju obejmuje podatek VAT oraz śniadanie.

 

Kontakt i Rezerwacja

Rezerwacja Pokoju - zniżka naliczana jest prodczas rezerwacji na hasło INTARG telefonicznie lub e-mailem

e-mail: recepcja@bwmariacki.pl

tel.: +48 32 70 808 00

www: Hotel Best Western Mariacki

 

Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps)

 

 

 

 

 

 

Hotel Silesian

***

 

Hotel Silesian - to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, w skład którego wchodzi Quality Silesian Hotel*** oraz Economy Silesian Hotel**, a także Restauracja, Bar, Wellness Centre i profesjonalnie przygotowane Centrum Konferencyjne.

Hotel należy do tych nielicznych miejsc gdzie komfort, użyteczność, relaks oraz ceny usług tworzą wyważoną całość.
Dogodna lokalizacja w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego '3 Stawy' oraz centrum miasta, sprawia że hotel jest doskonałym miejscem zarówno dla tych którzy planują dłuższy pobyt na Śląsku, jak i dla tych, którzy są tutaj tylko przejazdem.

Takie położenie umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą. Ponadto do dyspozycji jest bezpłatny i monitorowany parking oraz podziemny, zamykany garaż.

 

 

Ceny
Pokój jednoosobowy 299 zł
Pokój dwuosobowy 349 zł

 

Cena pokoju obejmuje podatek VAT oraz śniadanie.

 

Kontakt i Rezerwacja

Rezerwacja Pokoju - zniżka naliczana jest prodczas rezerwacji na hasło INTARG telefonicznie lub e-mailem

e-mail: kontakt@silesianhotel.pl

tel.: +48 32 606 88 00

www. Hotel Silesian

 

Uwaga:

 • Uczestnik rezerwujący pokój w celu gwarancji proszony jest o wpłatę zadatku min 50% wartości przed przyjazdem.
 • W przypadku braku wpływu do 3 dni od dokonania rezerwacji zostanie ona automatycznie anulowana.
 • Po wpłacie zadatku rezerwacja otrzymuje status gwarantowanej bezzwrotnej.
 • Doba hotelowa zaczyna się o 15:00 i kończy 11:00 dnia następnego.Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps)


 


Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH INTARG® 

wersja do pobrania

 

§ I 

Postanowienia ogólne i zasady zgłoszenia udziału

 1. Definicje:

Organizator – EUROBUSINESS-HALLER w Katowicach

Partner - Fundacja Haller Pro Inventio

Obiekt - Międzynarodowe Centrum Kongresowe w Katowicach

Wystawca - podmiot, któremu Organizator udostępnia powierzchnię targową pod stoisko.

Uczestnik - osoba uczestnicząca w targach w charakterze Wystawcy i Zwiedzającego oraz we wszystkich wydarzeniach towarzyszących targom INTARG® (konferencjach, inauguracji, gali finałowej, rozmach B2B, i innych).

Organizator konferencji, panelu - podmiot, któremu Organizator udostępnia przestrzeń konferencyjną dla zorganizowania własnej konferencji czy panelu.

Prelegent - podmiot lub osoba, któremu Organizator udostępnia przestrzeń konferencyjną do wygłoszenia referatu lub prezentacji.

 

 1. Wystawcy, Współwystawcy, Zwiedzający, organizatorzy wydarzeń towarzyszących rozmów B2B, konferencji, panelów, prelegenci, i inni zwani dalej ogólnie Uczestnikami zobowiązani są stosować się do warunków przedstawionych
  w niniejszym Regulaminie.
 2. Postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Targach są integralną częścią Zgłoszenia - Umowy i łącznie z nim stanowią umowę o wynajmie powierzchni oraz świadczeniu dodatkowych usług zawartą pomiędzy Uczestnikiem/Wystawcą, a Organizatorem.
 3. Warunkiem udziału w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę/Uczestnika karty zgłoszeniowej (Umowy Uczestnictwa w INTARG®), podpisanie jej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i przesłanie do Organizatora. Podpisanie Zgłoszenia-Umowy udziału w INTARG® pomiędzy Uczestnikiem/Wystawcą, a Organizatorem zobowiązuje Wystawcę/Uczestnika do dokonania płatności:
 1. a) zaliczki w wysokości 50% należności wynikającej z zamówienia: powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, dodatkowego wyposażenia, opłaty rejestracyjnej, przestrzeni konferencyjnej.
 2. b) pozostałej kwoty w wysokości 50% należności wynikającej z zamówienia najpóźniej na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia Targów INTARG®.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Eurobusiness - Haller, GETIN Bank O/Katowice, nr konta: 41 1560 1108 0000 9060 0019 3354 z dopiskiem TARGI INTARG®. Po otrzymaniu wpłaty na podane konto Organizator wystawi Wystawcy/Uczestnikowi stosowną fakturę za udział w INTARG® .

 1. Wszyscy Wystawcy/Uczestnicy zobowiązani są do dokonania rejestracji na stronie internetowej INTARG® www.intarg.haller.pl.
 2. Wszyscy uczestnicy konferencji zobowiązani są do rejestracji udziału w konferencji (patrz program targów/konferencje).

§ II

Prawa i obowiązki Uczestnika

 1. Wystawca jest zobowiązany do objęcia stoiska w terminie wskazanym przez Organizatora i posługiwania się na terenie targów identyfikatorem przez niego wydanym.
 2. Rozładunek oraz załadunek urządzeń, towarów, eksponatów Wystawcy powinien odbywać się w godzinach uzgodnionych z Organizatorem, nie utrudniających normalnego funkcjonowania Obiektu.
 3. Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż, regulaminu Obiektu, zarządzeń i zaleceń właściwych służb - w szczególności Policji, Straży Pożarnej oraz ratownictwa medycznego.
 4. Wystawcy nie wolno demontować stoiska w czasie trwania Targów z uwagi na bezpieczeństwo innych, oraz umożliwienie zwiedzania stoisk przez Zwiedzających.

Wszystkie osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać poddane czynnościom kontrolnym. Na teren Obiektu nie zostaną wpuszczone osoby, których wygląd lub zachowanie wzbudza podejrzenie, że  pozostają pod wpływem alkoholu / środków odurzających lub mogą zagrażać bezpieczeństwu.

 1. Prawa Wystawcy co do najmu powierzchni nie mogą być przekazane na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora i wniesienia opłat. Wystawca ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Współwystawców.
 2. Wystawca ma prawo wystawiać swoje produkty wyłącznie w ramach stoiska pod warunkiem, że przedmioty nie zasłonią sąsiednich Aranżacja stoiska powinna odbywać się bez ingerencji w ściany i stelaż elementów zabudowy i wyposażenia Organizatora. Reklama świetlna lub dźwiękowa jest możliwa tylko za zgodą i wiedzą Organizatora.
 3. Wystawcy nie wolno korzystać z powierzchni targowej w sposób niezgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem oraz w sposób wykraczający poza normalne sposoby używania.
 4. Materiały informacyjne i reklamowe wykorzystywane podczas Targów przez Wystawcę nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, a także nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych oraz godności osób.
 5. Każdy Uczestnik Targów powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury i normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia imprezy.
 6. Na terenie Obiektu zabronione jest:
  • prowadzenie bez zgody Organizatora działalności handlowej, rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych a także prowadzenie agitacji i zbiórek
  • pozostawianie eksponatów będących urządzeniami lub maszynami w stanie umożliwiającym ich uruchomienie przez osoby nieuprawnione
  • pozostawianie bez należytego zabezpieczenia substancji mogących powodować samozapłon
  • wnoszenie na teren Obiektu napojów alkoholowych, substancji odurzających oraz broni i innych przedmiotów niebezpiecznych
  • wprowadzanie zwierząt
  • palenie tytoniu- poza miejscami do tego wyznaczonymi
  • zaśmiecanie terenu
 7. Wystawca zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do zajmowanej powierzchni targowej na każde żądanie podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności kontrolnych
 8. Uczestnikowi nie wolno wykorzystywać wizualizacji Obiektu lub jego znaku towarowego w celach komercyjnych bez zgody Organizatora, w szczególności podejmować działań lub zaniechań informacyjnych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, poprzez które Zleceniodawca mógłby wywołać wrażenie, że jest oficjalnym sponsorem, partnerem, dostawcą lub jest w jakikolwiek inny sposób związany z Obiektem.
 9. Organizator wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wystawcę fotografii oraz nagrań audio i video dotyczących przedmiotu udziału w wydarzeniu w celach informacyjno-promocyjnych. Zgoda ta obejmuje w szczególności takie pola eksploatacji jak foldery reklamowe, ulotki, plakaty, strony internetowe, media. Uczestnik zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone w sposób profesjonalny i estetyczny oraz będą zawierały odpowiedni opis, wskazujący na nazwę Targów.
 10. Wykorzystanie znaków towarowych Organizatora (w szczególności: logotypów Organizatora Targów INTARG®) w materiałach wymienionych w punkcie 14.  wymaga osobnej pisemnej zgody Organizatora oraz zatwierdzenia przez Organizatora projektu graficznego lub pliku video z użyciem znaku.
 11. Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w punkcie nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Organizatora, Obiektu ani Targów.
 12. Wystawca/Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pozyskania zgód na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestników i innych Wystawców na pożądanych przez Wystawcę/Uczestnika polach eksploatacji.
 13. W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z jakimikolwiek roszczeniami względem Organizatora lub nałożenia na Organizatora lub podmioty związane z Organizatorem jakichkolwiek sankcji w związku z punktami 14-17, Uczestnik będzie, według wyboru Organizatora, zobowiązany do zapłaty Organizatorowi określonej sumy pieniężnej na pokrycie roszczeń, sankcji i związanych z nimi kosztów lub innych uszczerbków poniesionych przez Organizatora, bądź do podjęcia innych działań mających na celu usunięcie skutków negatywnych dla Organizatora, w tym bezpośrednio na rzecz podmiotów występujących z roszczeniami lub żądających nałożenia sankcji.
 14. W czasie trwania Targów Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i Uczestnictwo w Targach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych:
  1. Wizerunku każdego z Wystawców/Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Wystawcy/Uczestnika lub osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – jest on zobowiązany do pozyskania takiej zgody od tych osób a w przypadku zgłaszania przez nie roszczeń, do wstąpienia w miejsce Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu i przejęcia wszelkiej odpowiedzialności).
  2. Znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na stoisko.

         15. Wystawca ma prawo odwołać udział w targach jedynie na 45 dni przed rozpoczęciem. Rezygnacja powoduje obowiązek opłacenia zaliczki, to jest 70% należności wynikającej z zamówienia. Odwołanie udziału w okresie krótszym niż                   na 45 dni kalendarzowych przed datą rozpoczęcia Targów skutkuje koniecznością opłacenia 100% należności wynikającej z zamówienia, będącej następstwem poniesionych kosztów przez Organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje                 się datę wpływu rezygnacji na piśmie (list polecony).

§ III

Zakaz prowadzenia działań konkurencyjnych przez Uczestników INTARG® i wydarzeń towarzyszących

W czasie trwania wydarzenia, bez pisemnej zgody Organizatora, zabrania się Uczestnikom wydarzenia prowadzenia promocji działalności oraz wydarzeń czy usług o charakterze konkurencyjnym do działalności Organizatora (zapraszanie Uczestników INTARG® do udziału w innych targach, konkursach, konferencjach, itp., dystrybucja ofert, wizytówek, itp.). Zakaz ten nie dotyczy wydarzeń organizowanych przez podmioty będące oficjalnym przedstawicielem INTARG® lub partnerem Organizatora.

§ IV

Odpowiedzialność materialna i bezpieczeństwo Wystawcy/Uczestnika

 1. Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikające z funkcjonowania jego urządzeń i pracy jego pracowników w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji ekspozycji/wystąpienia.
 2. Wystawca/Uczestnik ponosi koszty i ryzyko dostarczenia, transportu, przeładunku, zamontowania i demontażu eksponatów i innych materiałów prezentowanych w ramach Targów.
 3. Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stan wyposażenia, a w przypadku uszkodzenia lub zagubienia elementu zabudowy czy wyposażenia zwraca koszt w wysokości podanej przez Organizatora.
 4. Wszystkie elementy scenografii/wyposażenie użyte przez Wystawcę/Uczestnika muszą posiadać aktualne atesty klasyfikujące odporność ogniową użytych materiałów, w stopniu przynajmniej trudno. Atesty muszą być wystawione przez instytuty badawcze mieszczące się w Polsce bądź w Unii Europejskiej.
 5. Wszelka tymczasowa zabudowa oraz infrastruktura elektryczna powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ppoż i ewakuacji, przez osoby posiadające odpowie-dnie kwalifikacje i certyfikaty wymagane. Dodatkowo dopuszczalne jest użycie materiałów, które zostały poddane zabezpieczeniu przeciwogniowemu co udokumentowano protokołem określającym wspomniany stopień odporności ogniowej.
 6. Zabrania się stosowania elementów scenografii z materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, nawet jeżeli stosowane ma być zabezpieczenie przeciwogniowe (impregnacja).
 7. Zabronione jest podwieszanie tkanin czy innych materiałów pod sufitem z uwagi na skuteczność działania zainstalowanej instalacji tryskaczowej oraz elementów detekcyjnych systemu ppoż.
 8. Elementy scenografii oraz tymczasowa zabudowa nie mogą zasłaniać oznaczeń dróg i wyjść ewakuacyjnych, a także utrudniać dostępu do sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) rozmieszczonego w foyer oraz ręcznych przycisków powiadamiania o pożarze.
 9. Ustawienie scenografii jak i urządzeń do obsługi technicznej nie może powodować zmniejszenia drożności dróg ewakuacyjnych.
 10. Wszelkie przewody elektryczne użyte do montażu dodatkowego oświetlenia muszą być zabezpieczone, tak aby nie stwarzały zagrożenia, a tymczasowe instalacje elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych pracowników.
 11. Użycie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych wymaga zgody Organizatora. Wspomniane materiały muszą posiadać ważny certyfikat (polski bądź UE) mówiący o warunkach i dopuszczeniu do użycia w pomieszczeniach zamkniętych.
 12. W przypadku użycia jako dekoracji samochodów, motocykli czy innych urządzeń posiadających zbiorniki z paliwem (w szczególności posiadających równocześnie instalacje elektryczną) należy uzyskać odrębną zgodę Organizatora.
 13. Wystawca jest zobowiązany zgłosić Organizatorowi zamiar eksponowania ciężkich i wysokogabarytowych eksponatów.
 14. Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub uszkodzenia wyrządzone podczas trwania Targów, w tym podczas montażu i demontażu stoisk.

§ V

Prawa i obowiązki Organizatora

 1. Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielania zgody na wystawienie eksponatów, które uzna za niebezpieczne, bez prawa do odszkodowania dla Wystawcy/Uczestnika.
 2. Pozostawione bez wiedzy i akceptacji Organizatora elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę/Uczestnika uważa się za mienie porzucone, za które Organizator nie bierze odpowiedzialności.
 3. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty związane z odwołaniem lub przesunięciem terminu Targów spowodowane przyczynami niezależnymi od Organizatora.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia lub zniszczenie mienia Wystawcy/Uczestnika w trakcie Targów oraz montażu lub demontażu. Organizator zapewnia ochronę w godzinach zamknięcia obiektu, w którym odbywa się impreza. Zaleca się Wystawcom/Uczestnikom ubezpieczenie mienia.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od niego, a związane z działaniami sił wyższych czy inicjatywą władz państwowych czy lokalnych.
 6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże lub szkody we własności Wystawców/Uczestników powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Targów. W takim przypadku Organizator zwraca wpłacone należności przez Wystawcę/Uczestnika. Organizator zastrzega sobie również prawo przesunięcia terminu Targów z przyczyn od niego niezależnych.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji lub przerwania Targów jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych czy informacyjnych jakie znajdują się w folderze targowym lub innych materiałach przesłanych mu przez Wystawcę/Uczestnika.
 10. W przypadku odwołania czy zmiany terminu Targów związanych z działaniami sił wyższych czy inicjatywą władz państwowych czy samorządowych, a więc z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator wystawi Wystawcy/Uczestnikowi voucher o wartości kwoty przez niego wpłaconej do wykorzystania przez Wystawcę/Uczestnika przez okres 24 miesięcy od daty odwołania Targów, celem pokrycia całkowitego lub częściowego kosztu zgłoszenia Wystawcy/Uczestnika w wybranych innych targach, misjach gospodarczych, konkursach lub innych usługach oferowanych przez Organizatora.

§ VI

Informacje o Administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem danych osobowych Wystawców/Uczestników podanych w trakcie rejestracji na targi INTRAG jest 'Eurobusiness' Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg. ul. Obroki 133, 40-833 Katowice. Kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@haller.pl.
 2. Dane osobowe Wystawców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do wykonania umowy udziału w Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®, w tym w szczególności w celu publikacji podanych danych osobowych na stronie internetowej Administratora danych, w prasie, na portalach internetowych oraz w drukowanym katalogu wystawców.
 3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody, w oparciu art.6 ust. 1 lit. a RODO w celu niezbędnym do uczestnictwa w Targach Wynalazków i Innowacji INTARG®   .
 4. Odbiorcą danych osobowych Wystawców/Uczestników będą podmioty, z usług których będzie korzystał Administrator danych w celu organizacji i promocji Targów Wynalazków i Innowacji INTARG®, w tym w szczególności wydawcy czasopism, portale internetowe i inni partnerzy medialni oraz podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Wystawców będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy i zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.
 6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 7. Wystawcom/Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.
 8. Wystawcom/Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Targach Wynalazków i Innowacji INTARG® .

§ VII

Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.
 2. Podpisanie karty udziału w Targach INTARG® jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w targach INTARG®.

 


Polski
English
Facebook
youtube