Przejdź do treści

Plan hali - Informacje Techniczne

ZABUDOWA I MONTAŻ STOISK

 

23.05 (wtorek)

 

Od godziny 7:00

Montaż stoisk (wystawcy, którzy budują stoiska samodzielnie)

Wjazd od strony ul. Olimpijskiej (pierwsza w prawo za lodowiskiem)

 

Od godziny15:30

Zagospodarowanie stoisk przez Wystawców.

 

WAŻNE

 

Na terenie MCK obowiązuje całkowity zakaz
naklejania reklam bądź znaków na posadzce.

 

Montaż od strony placu manewrowego.

Wymiary bramy montażowej: 4,5 x 5,5m (wys. x szer.)

Wysokość hali: 12,5 m

Nośność: 5000 kg/m2

 

 

 

  REJESTRACJA WYSTAWCÓW

 

23.05 (wtorek) od godziny 15:30 - Biuro Organizatora

24.05 (środa) od godziny 8:30 - Recepcja

 

DANE DO PLAKATU

 

Sugerowany rozmiar A0

Bez spadów 840x1180

Ze spadami 844x1184

 

LINK - mapa parkingów

 

*Informacje będą udąstępniane bliżej daty wydarzenia.

 

 

 


O KONKURSIE INTARG 2023

Konkurs INTARG® 2023

 

Wystawcy INTARG® mają możliwość zgłoszenia prezentowanych wynalazków i innowacji (technologii, wyrobów i usług) do konkursu INTARG®, w ramach którego zostaną one poddane ocenie międzynarodowego jury.

 

Główne kryteria oceny przedstawionych rozwiązań to: poziom innowacyjności, zapotrzebowanie rynku na dany produkt, porównanie z odpowiednikami światowymi, poziom gotowości technicznej TRL, możliwości wdrożenia i komercjalizacji, efekty ekonomiczne i społeczne, itp.

 

WYKAZ NAGRÓD PRZYZNANYCH W RAMACH 16 EDYCJI INTARG® 2023
ZOSTANIE OPUBLIKOWANY PO ZAKOŃCZENIU WYDARZENIA 

Nagrody

Międzynarodowe Jury przyzna następujące nagrody:

 • Grand Prix INTARG®
 • Najlepszy Wynalazek Zagraniczny
 • Nagroda Przewodniczącego Miedzynarodowego Jury
 • Nagrody przyznawane przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO
 • Nagródy Platynowe - dla najlepszych wynalazków/innowacji w branży
 • Nagródy Diamentowe 'Pro Societas Bono'
 • Wyróżnienia za rozwiazanie o wysokim poziomie gotowości technologicznej TRL
 • Medale złote, srebrne i brązowe

Przyznane zostaną również nagrody i wyróżnienia ufundowane przez patronów honorowych, partnerów oraz delegacje zagraniczne, w tym przez:

 • Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (w kilku kategoriach)
 • Urząd Patentowy 
 • IFIA, WIIPA
 • Naczelną Organizację Techniczną NOT 
 • Polską Izbę Ekologii
 • i wiele innych

Targi INTARG® to również wspaniała okazja do uroczystego ogłoszenia wyników konkursów LIDER INNOWACJI® oraz MŁODY WYNALAZCA.

 

Gala finałowa XVI Edycji Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji INTARG® 2023, wraz z ogłoszeniem wyników konkursów, odbędzie się w dniu 25 maja 2023 r.  Wyniki zostaną też opublikowane na stronie Wydarzenia oraz na profilu organizatorów na Facebooku.

 

Regulamin Konkursu INTARG: link

 

*Informacje będą uzupełniane bliżej daty wydarzenia.


Jury Konkursu INTARG 2023

 Jury Konkursu INTARG® 2023

 

Zgłoszone do konkursu wynalazki i innowacje oceniane są przez zespół jury i ekspertów reprezentujących wszystkie kategorie konkursowe. Członkowie jury wybierani są przez członków Fundacji Haller Pro Inventio spośród wybitnych naukowców, polskich i zagranicznych, posiadających przynajmniej stopień naukowy doktora. Fundacja Faller Pro Inventio wybiera również grono ekspertów specjalizujących się w danej dziedzinie. Jury i ekspertom przewodniczy międzynarodowe prezydium jury. Skład zespołu jury i ekspertów uzależniony jest od liczby i tematyki prac konkursowych. 


Ocena prac odbywa się dwuetapowo:


1 ETAP - PRZED TARGAMI 

Ocena prac konkursowych na podstawie dostarczonych opisów wynalazków na specjalnych formularzach oceny. Każda praca oceniana jest niezależnie przez dwóch jurorów/ekspertów z danej dziedziny/branży. Sekretarz jury zbiera wypełnione arkusze oceny, sumuje punktacje, określa średnią ocenę dla danego rozwiązania i przekazuje wyniki ocen przewodniczącemu jury. Jest to podstawa do przyznania medali: platynowych, złotych, srebrnych i brązowych oraz do wyłonienia kandydatur do najwyższych nagród i nagród specjalnych przyznawanych przez patronów i partnerów wydarzenia. 


2 ETAP – W TRAKCIE TARGÓW

Rozmowy, przeprowadzane na stoiskach i w częściach wspólnych, członków jury z kandydatami do najwyższych nagród i nagród specjalnych.

 

PREZYDIUM JURY KONKURSU INTARG®

 

*Informacje będą uzupełniane bliżej daty wydarzenia.


Program Targów 2023

WSTĘPNY RAMOWY PROGRAM

XVI MIĘDZYNARODOWYCH TARGÓW WYNALAZKÓW I INNOWACJI INTARG® 2023

 

23 maja 2023

 

 • 7:00 montaż stoisk wystawienniczych (tylko Wystawcy, którzy wykupili gołą powierzchnię i posiadają własną zabudowę)
 • 16:00 do 21:00 rejestracja Wystawców i możliwość zagospodarowania stoisk (ustawianie eksponatów, banerów, roll-upów, wieszanie plakatów, itp.)

 

24 maja 2023

 

 • 8:30 - 9:45 rejestracji Wystawców i zagospodarowanie stoisk przez Wystawców – ciąg dalszy (ustawianie eksponatów, banerów, roll-upów, wieszanie plakatów, itp.)
 • 9:45 Otwarcie recepcji dla Zwiedzających (wstęp dla zwiedzających bezpłatny po uprzedniej rejestracji online <LINK>)
 • 10:00 Uroczyste otwarcie Targów INTARG® oraz Konferencji z udziałem gości VIP, mediów, w tym: Władz Centralnych, Władz lokalnych, Patronów i Partnerów INTARG® 2023
 • 10:00 – 16:00 Targi INTARG® - prezentacja oferty wystawców na stoiskach wystawienniczych (MCK, strefa Expo)
 • 10:00 – 16:00 Konferencja i panele dyskusyjne (MCK, strefa Konferencji)
 • 10:00 – 16:00 Spotkania networkingowe i brokerskie (MCK, Strefa B2B) – dla uczestników z identyfikatorem VIP
 • 10:00 – 16:00 Prezentacja wynalazków i innowacji zgłoszonych do konkursu INTARG® przez Wystawców przed członkami Jury (MCK, strefa Expo – stoiska  wystawców)
 • 12:00 – 13:00 Lunch (MCK, Strefa VIP) - dla gości z identyfikatorem VIP
 • 19:00 Wieczorny Networking Cocktail w restauracji Prodiż (dla Wystawców i zaproszonych gości VIP) – impreza biletowana

 

25 maja 2023

 

 • 9:45 Otwarcie recepcji dla Zwiedzających (wstęp dla zwiedzających bezpłatny po uprzedniej rejestracji online <LINK>)
 • 10:00 – 15:00 Targi INTARG® - prezentacja oferty wystawców na stoiskach wystawienniczych (MCK, strefa Expo)
 • 10:00 – 15:00 Panele dyskusyjne INTARG® (MCK, strefa Konferencji)
 • 10:00 – 16:00 Spotkania networkingowe i brokerskie (MCK, Strefa B2B) – dla uczestników z identyfikatorem VIP
 • 10:00 – 12:00 Prezentacja wynalazków zgłoszonych do konkursu INTARG®  przed członkami Jury, c.d. (MCK, strefa Expo – stoiska  wystawców)
 • 12:00 – 13:00 Lunch (MCK, Strefa VIP) - dla gości z identyfikatorem VIP
 • 16:00 gala finałowa INTARG® – koncert, wystąpienia gości VIP, wręczenie najwyższej rangi nagród przyznanych przez Jury INTARG® oraz przez instytucje (ministerstwa, urzędy, itp.) (MCK, strefa Konferencji)
 • 17:30 zakończenie Gali finałowej i targów INTARG® 2023 – poczęstunek
 • Demontaż stoisk

 

24 maja 2022

 

 • Wycieczka do Krakowa - impreza biletowana 

*Szczegółowe informacje o programie targów i konferencji INTARG® 2023 będą aktualizowane na bieżąco.

 


INTARG W LICZBACH

XV Międzynarodowe Targi Wynalazków i Innowacji INTARG 2022

 

Targi INTARG® w trakcie wielu lat istnienia wypracowały sobie wysoką międzynarodową rangę, czego świadectwem jest coroczne ich wsparcie przez najwyższej rangi instytucje krajowe oraz międzynarodowe, w tym– jako jedyne targi
w Polsce – przez Światową Organizację Własności Intelektualnej WIPO (jedną z 16 agend ONZ). W imprezie biorą udział w charakterze wystawców instytucje rządowe i międzynarodowe, czołowe polskie jednostki sfery nauki, innowacyjne przedsiębiorstwa oraz liczne delegacje zagraniczne.

 

ILOŚĆ WYSTAWCÓW ILOŚĆ WYNALAZKÓW ILOŚĆ KRAJÓW ILOŚĆ ODWIEDZAJĄCYCH
ponad 200 ponad 500 39 1500

 

POPRZEDNIA, XV EDYCJA TARGÓW INTARG® 2022 W SKRÓCIE:

 • wsparcie 21 instytucji oraz mediów, w tym: Główny Patronat Honorowy
  i Główny Partner: Ministerstwo Rozwoju i Technologii oraz Światowa Organizacja Własności Intelektualnej WIPO;  Współgospodarz: Miasto Katowice; Międzynarodowe wsparcie: IFIA, WIIPA; Patronat Honorowy: Urząd Patentowy RP, Miasto Katowice,  Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia, Rada Główna Instytutów Badawczych, Regionalna Izba Gospodarcza, IZTECH; Patronat: NCBiR, PARP, NOT, KIG, Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna; Partnerzy: Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Polska Izba Ekologii, Fundacja Polonia International
 • Partner Merytoryczny: Politechnika Śląska
 • wystawcy z 39 krajów: Andora, Austria, Azerbejdżan, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Chiny, Chorwacja, Filipiny, Francja, Grecja, Hiszpania, Indie, Iran, Japonia, Jemen, Kanada, Korea, Litwa, Malezja, Maroko, Niemcy, Polska, Republika Macedonii Północnej, Republika Serbska, Republika Słowacka, Rumunia, Senegal, Singapur, Sri Lanka, Sudan, Tadżykistan, Tajlandia, Tajwan, Turcja, Ukraina, USA, Zjednoczone Emiraty Arabskie
 • udział czołowych polskich jednostek sfery nauki, podmiotów gospodarczych, delegacji zagranicznych oraz wysokiej rangi polskich i międzynarodowych instytucji wspierających wynalazczość i rozwój
 • prezentacja 506 wynalazków i innowacji
 • 41 renomowanych jurorów i ekspertów z 18 krajów
 • 16 konferencji i paneli dyskusyjnych z udziałem przedstawicieli instytucji wspierających wynalazczość i rozwój, nauki oraz biznesu
 • prestiżowe nagrody i wyróżnienia, w tym Grand Prix, nagrody i dyplomy MEIN, WIPO, UP RP, IFIA, WIIPA, PIE, delegacji zagranicznych oraz medale jury
 • wydarzenia towarzyszące: inauguracja i gala finałowa z udziałem gości VIP
  i bogatą oprawą artystyczną; networking cocktail, wycieczka
 • liczne relacje i wywiady z wydarzenia w mediach dzięki obecności na targach telewizji, radia i prasy

Dla kogo targi

INTARG® 2023 - DLA KOGO

 

Na targi zapraszamy:

 • przedsiębiorstwa MŚP oraz duże przedsiębiorstwa
 • jednostki sfery nauki
 • START-UPy i młodych wynalazców
 • instytucje i podmioty wspierające lub współpracujące z nauką
 • samorządy
 • stowarzyszenia i izby przemysłowe
 • podmioty oferujące usługi doradcze, finansowe, itp.

Zapraszamy reprezentantów poniższych branż:

 • Przemysł (maszyny i urządzenia przemysłowe, inżynieria, metalurgia, elektryka i elektronika, energetyka, przemysł włókienniczy, budownictwo);
 • Transport i logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, opakowania, przechowywanie itp.);
 • Biotechnologia, nanotechnologia, chemia;
 • Środowisko;
 • Zdrowie, medycyna;
 • Sport, rehabilitacja, rekreacja, wychowanie fizyczne, turystyka;
 • Przemysł spożywczy i żywność;
 • Bezpieczeństwo i ochrona;
 • Przedmioty codziennego użytku (biżuteria, hobby, dekoracje oraz design, gry i zabawki, dom, ogród);
 • Usługi, doradztwo, ubezpieczenia, finanse;
 • IT

Regulamin

REGULAMIN UCZESTNICTWA W TARGACH

INTARG® 

wersja do pobrania

 

§ I

Postanowienia ogólne i zasady zgłoszenia udziału

1.    Definicje:

Organizatorzy – EUROBUSINESS-HALLER w Katowicach oraz Fundacja Haller Pro Inventio

Uczestnik – osoba, która oficjalnie zgłosiła udział w Wydarzeniu,

2. Wystawcy, WspółWystawcy, organizatorzy konferencji, panelów, prelegenci zwani dalej ogólnie Uczestnikami zobowiązani są stosować się do warunków przedstawionych w niniejszym regulamine.

3.Postanowienia Regulaminu Uczestnictwa w Targach są integralną częścią Zgłoszenia- Umowy i łącznie z nim stanowią umowę o wynajmie powierzchni oraz świadczeniu dodatkowych usług zawartą pomiędzy Uczestnikiem, a Organizatorem.

4. Warunkiem udziału w Targach jest wypełnienie przez Wystawcę/Uczestnika karty zgłoszeniowej (Umowy Uczestnictwa w INTARG), podpisanie jej przez osobę upoważnioną do reprezentowania firmy i przesłanie do Organizatora. Podpisanie Zgłoszenia-Umowy udziału w INTARG pomiędzy Uczestnikiem/Wystawcą a Organizatorem zobowiązuje Wystawcę/Uczestnika do dokonania płatności:

a)zaliczki w wysokości 50% należności wynikającej z zamówienia: powierzchni wystawienniczej, zabudowy stoiska, dodatkowego wyposażenia, opłaty rejestracyjnej, przestrzeni konferencyjnej.

1.b) pozostałej kwoty w wysokości 50% należności wynikającej z zamówienia najpóźniej na dwa tygodnie przed datą rozpoczęcia Targów INTARG.

Wpłaty należy dokonywać przelewem na konto Eurobusiness - Haller, VeloBank (dawniej Getin bank) O/Katowice, nr konta: 41 1560 1108 0000 9060 0019 3354 z dopiskiem TARGI INTARG. Po otrzymaniu wpłaty na podane konto Organizator wystawi Wystawcy/Uczestnikowi stosowną fakturę za udział w INTARG.

5. Wszyscy Wystawcy/Uczestnicy zobowiązani są do dokonania rejestracji na stronie internetowej INTARG intarg.haller.pl.

6. Wszyscy uczestnicy konferencji zobowiązani są do rejestracji udziału w konferencji (patrz program targów/konferencje).

 

§ II 

Prawa i obowiązki Wystawcy/Uczestnika
 

1.Wystawca/Uczestnik jest zobowiązany do objęcia stoiska w terminie wskazanym przez Organizatora i posługiwania się na terenie targów identyfikatorem przez niego wydanym.

2.Rozładunek oraz załadunek urządzeń, towarów, eksponatów powinien odbywać się w godzinach uzgodnionych z Organizatorem, nie utrudniających normalnego funkcjonowania Obiektu.

3.Wystawcy/Uczestnikowi nie wolno demontować stoiska w czasie trwania  Targów  z  uwagi  na bezpieczeństwo innych.

4. Wystawca/Uczestnik zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP i ppoż, regulaminu Obiektu, zarządzeń i zaleceń właściwych służb - w szczególności Policji, Straży Pożarnej oraz ratownictwa

Wszystkie osoby wchodzące na teren Obiektu mogą zostać  poddane  czynnościom kontrolnym. Na teren Obiektu nie zostaną  wpuszczone  osoby,  których wygląd  lub zachowanie wzbudza podejrzenie, że pozostają pod wpływem alkoholu / środków odurzających lub mogą zagrażać bezpieczeństwu.

5.Prawa Wystawcy/Uczestnika co do najmu powierzchni nie mogą być przekazane na żadną inną firmę ani osobę bez zgody Organizatora i wniesienia opłat. Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszystkie działania Współwystawców.

6. Wystawca/Uczestnik ma prawo wystawiać swoje produkty wyłącznie w ramach stoiska pod warunkiem, że przedmioty nie zasłonią sąsiednich Aranżacja stoiska powinna odbywać się bez ingerencji w ściany i stelaż elementów zabudowy i wyposażenia Organizatora. Reklama świetlna lub dźwiękowa jest możliwa tylko za zgodą i wiedzą Organizatora.

7. Wystawcy/Uczestnikowi nie wolno korzystać z powierzchni targowej w sposób niezgodny z jej właściwościami i przeznaczeniem oraz w sposób wykraczający poza normalne sposoby używania.

8. Materiały informacyjne i reklamowe wykorzystywane podczas Targów przez Wystawcę/Uczestnika nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, a także nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych oraz godności osób

9. Każdy Uczestnik Targów powinien zachowywać się w sposób zgodny z zasadami kultury i normami społecznymi, a swoim zachowaniem nie może utrudniać przeprowadzenia

10.  Na terenie Obiektu zabronione jest:

 • prowadzenie  bez   zgody   Organizatora   działalności   handlowej,   rozdawanie ulotek i materiałów reklamowych a także prowadzenie agitacji i zbiórek,
 • pozostawianie  eksponatów  będących  urządzeniami  lub  maszynami  w  stanie umożliwiającym ich uruchomienie przez osoby nieuprawnione
 • pozostawianie bez należytego zabezpieczenia substancji mogących powodować samozapłon,
 • wnoszenie na teren Obiektu napojów alkoholowych, substancji odurzających oraz broni i innych przedmiotów niebezpiecznych,
 • wprowadzanie zwierząt,
 • palenie tytoniu- poza miejscami do tego wyznaczonymi,
 • zaśmiecanie terenu

11.  Wystawca/Uczestnik zobowiązuje się do umożliwienia dostępu do zajmowanej powierzchni targowej na każde żądanie podmiotów uprawnionych do wykonywania czynności

12.  Wystawcy/Uczestnikowi nie wolno wykorzystywać wizualizacji Obiektu lub jego znaku towarowego w celach komercyjnych bez zgody Organizatora, w szczególności podejmować działań lub zaniechań informacyjnych, promocyjnych, reklamowych lub podobnych, poprzez które Zleceniodawca mógłby wywołać wrażenie, że jest oficjalnym sponsorem, partnerem, dostawcą lub jest w jakikolwiek inny sposób związany z

13.  Organizator wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystywanie przez Wystawcę/Uczestnika fotografii oraz nagrań audio i video dotyczących przedmiotu udziału w wydarzeniu w celach informacyjno- promocyjnych. Zgoda ta obejmuje w szczególności takie pola eksploatacji jak foldery reklamowe, ulotki, plakaty, strony internetowe, media. Uczestnik zapewnia, że materiały powstałe przy wykorzystaniu fotografii lub nagrań

wymienionych w zdaniu pierwszym będą stworzone w sposób profesjonalny i estetyczny oraz będą zawierały odpowiedni opis, wskazujący na nazwę Targów.

Wykorzystanie znaków towarowych Organizatora (w szczególności: logotypów Organizatora, Targów INTARG) w materiałach wymienionych w punkcie 14. wymaga  osobnej  pisemnej  z gody Organizatora oraz zatwierdzenia przez Organizatora projektu graficznego lub pliku video z użyciem znaku.

14.Materiały informacyjne i promocyjne wymienione w punkcie nie mogą zawierać treści obraźliwych, prowokacyjnych, rasistowskich, nie mogą naruszać dóbr osobistych, uczuć religijnych osób trzecich ani godzić w wizerunek i markę Organizatora, Obiektu ani Targów.

15.Wystawca/Uczestnik zobowiązuje się do samodzielnego pozyskania zgód na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestników i innych Wystawców na pożądanych przez Wystawcę/Uczestnika polach

16.W przypadku wystąpienia przez podmioty trzecie z jakimikolwiek roszczeniami względem Organizatora lub nałożenia na Organizatora lub podmioty związane z Organizatorem jakichkolwiek sankcji w związku z punktami 14-17, Uczestnik będzie, według wyboru Organizatora, zobowiązany do zapłaty Organizatorowi określonej sumy pieniężnej na pokrycie roszczeń, sankcji i związanych z nimi kosztów lub innych uszczerbków poniesionych przez Organizatora, bądź do podjęcia innych działań mających na celu usunięcie skutków negatywnych dla Organizatora, w tym bezpośrednio na rzecz podmiotów występujących z roszczeniami lub żądających nałożenia sankcji.

17. W czasie trwania Targów Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu mogą przeprowadzać sesje fotograficzne i Uczestnictwo w Targach jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie w materiałach informacyjnych i promocyjnych:

 • wizerunku każdego z Wystawców/Uczestników (w przypadku udziału z ramienia Wystawcy/Uczestnika lub osób trzecich – pracowników, współpracowników, osób towarzyszących – jest on zobowiązany do pozyskania takiej zgody od tych osób a w przypadku zgłaszania przez nie roszczeń, do wstąpienia w miejsce Organizator, Właściciel lub Operator Obiektu i przejęcia wszelkiej odpowiedzialności);
 • Znaków towarowych i wzorów przemysłowych prezentowanych na

18.  Wystawca/Uczestnik ma prawo odwołać udział w targach jedynie na 45 dni przed rozpoczęciem Rezygnacja powoduje przepadek wpłaconej zaliczki, to jest 70% należności wynikającej z zamówienia. Odwołanie udziału w okresie krótszym niż na 45 dni kalendarzowych przed data rozpoczęcia Targów skutkuje koniecznością wpłaty 100% należności wynikającej z zamówienia, będącej następstwem poniesionych kosztów przez Organizatora. Za datę rezygnacji przyjmuje się datę wpływu rezygnacji na piśmie (list polecony).

§ III

Odpowiedzialność materialna i bezpieczeństwo Wystawcy/Uczestnika
 

1.Uczestnik ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkody wynikające z funkcjonowania jego urządzeń i pracy jego pracowników w trakcie przygotowania, trwania i likwidacji ekspozycji/ wystąpienia.

2.Wystawca/Uczestnik ponosi koszty i ryzyko dostarczenia, transportu, przeładunku, zamontowania i demontażu eksponatów i innych materiałów prezentowanych w ramach Targów.

3.Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za stan wyposażenia, a w przypadku uszkodzenia lub zagubienia elementu zabudowy czy wyposażenia zwraca koszt w wysokości podanej przez

4.Wszelka tymczasowa zabudowa oraz infrastruktura elektryczna powinny zostać zaprojektowane i wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie ppoż i ewakuacji, przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i certyfikaty wymagane

5. Wszystkie  elementy  scenografii  /  wyposażenie  użyte  przez  Wystawcę/Uczestnika

/Uczestnika muszą posiadać aktualne atesty klasyfikujące odporność ogniową użytych materiałów, w stopniu przynajmniej trudno Atesty muszą być wystawione przez instytuty badawcze mieszczące się w Polsce bądź w Unii Europejskiej.

Dodatkowo dopuszczalne jest użycie materiałów, które zostały poddane zabezpieczeniu przeciwogniowemu co udokumentowano protokołem określającym wspomniany stopień odporności ogniowej.

6.Zabrania się stosowania elementów scenografii z materiałów, których produkty rozkładu termicznego są bardzo toksyczne lub intensywnie dymiące, nawet jeżeli stosowane ma być zabezpieczenie przeciwogniowe (impregnacja).

7.Zabronione jest podwieszanie tkanin czy innych materiałów pod sufitem z uwagi na skuteczność działania zainstalowanej instalacji tryskaczowej oraz elementów detekcyjnych systemu ppoż.

8.Elementy scenografii oraz tymczasowa zabudowa nie mogą zasłaniać oznaczeń dróg i wyjść ewakuacyjnych a także utrudniać dostępu do sprzętu gaśniczego (gaśnice, hydranty) rozmieszczonego w foyer oraz ręcznych przycisków powiadamiania o pożarze.

9.Ustawienie scenografii jak i urządzeń do obsługi technicznej nie może powodować zmniejszenia drożności dróg

10.Wszelkie przewody elektryczne użyte do montażu dodatkowego oświetlenia muszą być zabezpieczone, tak aby nie stwarzały zagrożenia, a tymczasowe instalacje elektryczne muszą zostać wykonane przez wykwalifikowanych pracowników.

11.Użycie jakichkolwiek materiałów łatwopalnych, pirotechnicznych wymaga zgody Organizatora. Wspomniane materiały muszą posiadać ważny certyfikat (polski bądź UE) mówiący o warunkach i dopuszczeniu do użycia w pomieszczeniach zamkniętych.

12.W przypadku użycia jako dekoracji samochodów, motocykli czy innych urządzeń posiadających zbiorniki z paliwem (w szczególności posiadających równocześnie instalacje elektryczną) należy uzyskać odrębną zgodę Organizatora.

13.Wystawca/Uczestnik jest  zobowiązany zgłosić Organizatorowi zamiar eksponowania ciężkich i wysokogabarytowych eksponatów.

14.Wystawca/Uczestnik ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody lub uszkodzenia wyrządzone podczas trwania Targów, w tym podczas montażu i demontażu

 

§ IV

Prawa i obowiązki Organizatora

 

1. Organizator zastrzega sobie prawo nieudzielania zgody na wystawienie eksponatów, które uzna za niebezpieczne, bez prawa do odszkodowania dla Wystawcy/Uczestnika.
2. Pozostawione bez wiedzy i akceptacji Organizatora elementy zabudowy i wyposażenia stoiska, nieusunięte przez Wystawcę/Uczestnika uważa się za mienie porzucone, za które 3. Organizator nie bierze odpowiedzialności.
4. Organizator nie jest odpowiedzialny za jakiekolwiek straty związane z odwołaniem lub przesunięciem terminu Targów spowodowane przyczynami niezależnymi od Organizatora.
5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kradzież, uszkodzenia lub zniszczenie mienia Wystawcy/Uczestnika w trakcie Targów oraz montażu lub demontażu Organizator zapewnia ochronę w godzinach zamknięcia obiektu, w którym odbywa się impreza. Zaleca się Wystawcom/Uczestnikom ubezpieczenie mienia.
6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia niezależne od niego a związane z działaniami sił wyższych czy inicjatywą władz państwowych czy lokalnych.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, straty, kradzieże lub szkody we własności Wystawców/Uczestników powstałe z jakiejkolwiek przyczyny.
8. Organizator zastrzega  sobie    prawo    do   odwołania    Targów.  W takim     przypadku Organizator zwraca wpłacone należności przez Wystawcę/Uczestnika. Organizator zastrzega sobie również prawo przesunięcia terminu Targów z przyczyn od niego niezależnych.
9. Organizator zastrzega sobie prawo do natychmiastowej interwencji lub przerwania Targów jeśli stwierdzi, że zostały naruszone przepisy przeciwpożarowe lub inne przepisy dotyczące bezpieczeństwa.
10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za żadne błędy lub przeoczenia dotyczące danych teleadresowych czy informacyjnych jakie znajdują się w folderze targowym lub innych materiałach przesłanych mu przez Wystawcę/Uczestnika.
11. W przypadku odwołania czy zmiany terminu Targów związanych z działaniami sił wyższych czy inicjatywą władz państwowych czy samorządowych, a więc z przyczyn niezależnych od Organizatora, Organizator wystawi Wystawcy/Uczestnikowi voucher o wartości kwoty przez niego wpłaconej do wykorzystania przez Wystawcę/Uczestnika przez okres 24 miesięcy od daty odwołania Targów, celem pokrycia całkowitego lub częściowego kosztu zgłoszenia Wystawcy/Uczestnika w wybranych innych targach, misjach gospodarczych, konkursach lub innych usługach oferowanych przez Organizatora.
 

§ V

Informacje o Administratorze danych i przetwarzaniu danych osobowych
 

1. Administratorem danych osobowych Wystawców/Uczestników podanych w trakcie rejestracji na targi INTRAG jest 'Eurobusiness' Maria Barbara Haller De Hallenburg-Illg. ul. Obroki 133, 40-833 Katowice. Kontakt z administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@haller.pl.

2. Dane osobowe Wystawców będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu niezbędnym do realizacji umowy udziału w Targach, a w szczególności w celu publikacji podanych danych osobowych na stronie internetowej Administratora danych, w prasie, na portalach internetowych i w drukowanym katalogu Wystawców. W przypadku zgłoszenia przez Wystawcę udziału w konkursie organizowanym przez Targi, dane te zostaną przekazane jurorom kapituły Konkursu w celu niezbędnym do oceny zgłoszonych rozwiązań przez tych jurorów, a w szczególności w celu umożliwienia jurorom kontaktu z Wystawcą. 

3. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane na podstawie zgody (podpisanej kadry zgłoszeniowej udziału w Targach), w oparciu art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w celu niezbędnym do uczestnictwa w Targach.

4. Odbiorcą danych osobowych Wystawców/Uczestników będą podmioty, z usług których będzie korzystał Administrator danych w celu organizacji i promocji Targów Wynalazków i Innowacji INTARG, w tym w szczególności wydawcy czasopism, portale internetowe i inni partnerzy medialni oraz podmioty publiczne – na podstawie przepisów prawa.

5.Dane osobowe Wystawców będą przechowywane przez okres realizacji zawartej umowy i zostaną usunięte po upływie okresu przedawnienia roszczeń z niej wynikających.

6. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane lub do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

7. Wystawcom/Uczestnikom przysługuje prawo do żądania od Administratora danych dostępu do dotyczących ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo do przenoszenia danych.

8. Wystawcom/Uczestnikom przysługuje także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uznają, że ich dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z przepisami prawa.

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Targach Wynalazków i Innowacji INTARG.

 

§ VI

Postanowienia końcowe
 

10.  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego.

11.  Podpisanie karty udziału w Targach INTARG jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu udziału w targach INTARG.


Jak zamówić stoisko

Kontakt w sprawie udziału w Targach:

Agnieszka Passia

tel. +48 690 096 223

e-mail: a.passia@haller.pl


Hotele

Baza noclegowa

 

Poniżej prezentujemy hotele, które zaoferowały preferencyjne ceny noclegów dla Gości Targów INTARG.

 

 

 

 

Hotel MONOPOL Katowice

*****

 

Hotel MONOPOL jest jedynym pięciogwiazdkowym hotelem w Katowicach. Należy do najbardziej prestiżowych hoteli w Polsce. Hotel mieści się w pięknym, ponad stuletnim, historycznym budynku usytuowanym w samym centrum miasta przy deptaku na ul. Dworcowej.

W hotelu znajduje się 108 pokoi, z których zdecydowana większość urządzona jest w stylu art déco.

Pokoje są wyraźnie większe niż przeciętnie w hotelach, co istotnie podwyższa standard pobytu Gości u nas.

 

Ceny
Pokój jednoosobowy 440 zł
Pokój dwuosobowy 520 zł

 

 

Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps)Cena pokoju obejmuje podatek VAT, śniadanie, bezpłatny dostęp do Internetu oraz możliwość korzystania ze strefy Wellness & Spa.

 

Kontakt i Rezerwacja

e-mail: monopol@hotel.com.pl

tel.: +48 32 782 82 82

www. Hotel Monopol

 

Więcej informacji - LINK

 

 

 

 

 

Hotel Mercure Katowice Centrum

****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hotel Mercure Katowice Centrum to najnowszy hotel w Katowicach, otwarty 1 września 2021.

Jesteśmy zlokalizowani w samym centrum miasta Katowice, przy ul. Młyńskiej, obok głównego dworca PKP.

Hotel to nowoczesny, nowowybudowany obiekt o standardzie 4-gwiazdkowym, mocno nawiązujący do zielonej transformacji Katowic.

Oferujemy komfortowe wnętrza w przyjemnej kolorystyce, nawiązujące do kolorów ziemi.

Hotel stosuje wiele pro-ekologicznych rozwiązań (m.in. „zielone” ściany budynku stworzone z żywych roślin filtrujących powietrze, a nawadniane deszczówką, energia pozyskiwana z paneli fotowoltaicznych, na parkingu stacje do ładowania elektrycznych pojazdów itp).

Do dyspozycji mamy 268 pokoi, restaurację Winestone, bar, 2 sale konferencyjne, siłownię zlokalizowaną na 9 piętrze hotelu z przepięknym widokiem na miasto.

 

Ceny
Pokój jednoosobowy Standard
420 zł
Pokój jednoosobowy Privilege
495 zł
Pokój dwuosobowy Standard
460 zł
Pokój dwuosobowy Privilege
535 zł

 

 

Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps)

 

Cena pokoju obejmuje podatek VAT oraz śniadanie.

 

Kontakt i Rezerwacja

Rezerwacja Pokoju - załącznik do pobrania

e-mail: hb580@accor.com

tel.: +48 32 797 88 00

www: Hotel Mercure

 

 

 

 

 

Hotel Best Western Mariacki

****

 

Best Western Hotel Mariacki mieści się w samym centrum Katowic i powstał z pasji do designu w poszanowaniu historii i tradycji miejsca oraz budynku.

Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom i przemyślanym projektom stworzyliśmy wygodny, nowoczesny hotel, który jednocześnie zachował duszę przedwojennej kamienicy.

Oprócz 46 pokoi do dyspozycji Gości oddajemy także lobby, bar, restaurację, własny mini browar, a także specjalną strefę dla biznesu z salą konferencyjną, miejscem do pracy oraz szybkim WiFi.

 

 

Ceny
Pokój jednoosobowy 440 zł
Pokój dwuosobowy 530 zł

 

 

Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps)

 

Cena pokoju obejmuje podatek VAT oraz śniadanie.

 

Kontakt i Rezerwacja

Rezerwacja Pokoju - zniżka naliczana jest prodczas rezerwacji na hasło INTARG telefonicznie lub e-mailem

e-mail: recepcja@bwmariacki.pl

tel.: +48 32 70 808 00

www: Hotel Best Western Mariacki

 

 

 

 

 

 

Hotel Silesian

***

 

Hotel Silesian - to nowoczesny kompleks hotelowo-konferencyjny w Katowicach, w skład którego wchodzi Quality Silesian Hotel*** oraz Economy Silesian Hotel**, a także Restauracja, Bar, Wellness Centre i profesjonalnie przygotowane Centrum Konferencyjne.

Hotel należy do tych nielicznych miejsc gdzie komfort, użyteczność, relaks oraz ceny usług tworzą wyważoną całość.
Dogodna lokalizacja w pobliżu autostrady A4, Centrum Handlowego '3 Stawy' oraz centrum miasta, sprawia że hotel jest doskonałym miejscem zarówno dla tych którzy planują dłuższy pobyt na Śląsku, jak i dla tych, którzy są tutaj tylko przejazdem.

Takie położenie umożliwia dogodną komunikację z Krakowem, Wrocławiem czy Warszawą. Ponadto do dyspozycji jest bezpłatny i monitorowany parking oraz podziemny, zamykany garaż.

 

 

Ceny
Pokój jednoosobowy 299 zł
Pokój dwuosobowy 349 zł

 
Dojazd

 

Trasa samochodem (link do google maps)


Trasa piechotą (link do google maps)


Cena pokoju obejmuje podatek VAT oraz śniadanie.

 

Kontakt i Rezerwacja

Rezerwacja Pokoju - zniżka naliczana jest prodczas rezerwacji na hasło 16INTARG telefonicznie lub e-mailem

e-mail: kontakt@silesianhotel.pl

tel.: +48 32 606 88 00

www. Hotel Silesian


Do pobrania

 

 

Ulotka XVI Międzynarodowych Targów Wynalazków i Innowacji 2023  
LINK  
   
   
   

Polski
English
Facebook
youtube